สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 26 4 2 5 32
2 บ้านเทา-นาบอน 25 10 1 1 36
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา 23 2 1 5 26
4 โกมลวิทยาคาร 22 7 3 1 32
5 บ้านว่าน 21 10 2 3 33
6 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 18 7 2 3 27
7 บ้านนางิ้ว 18 5 3 1 26
8 อนุบาลบ้านคอกช้าง 18 3 1 0 22
9 บ้านห้วยไซงัว 17 4 0 0 21
10 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 16 6 3 1 25
11 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 16 4 1 0 21
12 นาฮีนุเคราะห์ 15 4 3 0 22
13 ร่วมมิตรวิทยา 15 4 0 0 19
14 ป่าสักวิทยา 14 4 3 2 21
15 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 14 3 1 1 18
16 เซนต์ปอลหนองคาย 14 2 0 2 16
17 ชุมชนบ้านปะโค 13 9 3 1 25
18 ธนากรสงเคราะห์ 13 5 4 1 22
19 อาโอยาม่า ๒ 12 3 2 1 17
20 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 12 2 0 2 14
21 บ้านสังกะลีนาขาม 11 3 0 1 14
22 บ้านม่วง 11 2 0 0 13
23 อนุบาลดอนไผ่ 10 6 1 1 17
24 บ้านเมืองบาง 10 6 0 1 16
25 บ้านท่าสำราญ 10 1 4 1 15
26 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 9 5 0 0 14
27 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 9 4 1 0 14
28 ครุราษฎร์รังสรรค์ 9 2 1 1 12
29 บ้านปากโสม 9 1 0 0 10
30 ดอนก่อโนนสวรรค์ 8 8 3 1 19
31 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 8 5 0 2 13
32 บ้านโพนสวรรค์ 8 4 2 0 14
33 ชุมชนบ้านถ่อน 8 4 1 2 13
34 บ้านกวดโคกสว่าง 8 2 2 0 12
35 ชุมชนบ้านโพนสา 8 2 1 2 11
36 บ้านโพธิ์ตาก 8 1 1 1 10
37 หาดคำบอนวัฒนา 7 4 6 2 17
38 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 7 4 0 0 11
39 โรซารีโอวิทยา 7 2 1 1 10
40 บ้านหนองแวง 7 2 0 3 9
41 บ้านไร่ 7 2 0 1 9
42 อักษรอดุลวิทยา 7 1 1 1 9
43 บ้านผาตั้ง 7 1 0 1 8
44 บ้านเหมือดแอ่ 6 5 2 1 13
45 บ้านนาโพธิ์ 6 3 0 0 9
46 อนุบาลสังคม 6 2 1 2 9
47 บ้านไทยสามัคคี 6 2 1 1 9
48 บ้านหมากก่องฝายแตก 6 2 0 2 8
49 บ้านพานพร้าว 6 1 0 0 7
50 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 6 1 0 0 7
51 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 5 3 1 0 9
52 สระใครไชยานุเคราะห์ 5 2 2 1 9
53 บ้านเดื่อใต้ 5 2 1 2 8
54 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 5 2 1 1 8
55 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 5 2 1 0 8
56 บ้านคุยนางขาว 5 2 1 0 8
57 ราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 0 1 7
58 บ้านน้ำทอน 5 2 0 0 7
59 หัวหาดวิทยา 5 1 1 1 7
60 บ้านสร้างพอก 5 1 0 0 6
61 ฮั่วเคียวกงฮัก 5 0 0 1 5
62 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 5 0 0 0 5
63 บ้านหนองนาง 4 7 2 5 13
64 บ้านเทพประทับ 4 7 1 0 12
65 หินโงมวิทยา 4 3 2 1 9
66 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 4 3 2 0 9
67 เนินพระเนาว์วิทยา 4 2 1 1 7
68 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 4 2 0 2 6
69 บ้านหนองเดิ่น 4 2 0 1 6
70 วัดพระธาตุบังพวน 4 2 0 0 6
71 บ้านโพนทอง 4 1 1 2 6
72 คุรุศิษย์วิทยา 4 1 0 3 5
73 บ้านโพนพระ 4 1 0 2 5
74 บ้านฟ้าประทาน 4 1 0 1 5
75 บ้านนาน้ำพาย 4 0 3 1 7
76 บ้านหนอง 4 0 0 1 4
77 บ้านโคกคอน 4 0 0 0 4
78 บ้านโคกสำราญ 4 0 0 0 4
79 บ้านหนองหมื่น 4 0 0 0 4
80 บ้านสาวแล 3 5 0 1 8
81 บ้านดงต้อง 3 4 1 0 8
82 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 3 4 0 0 7
83 โพนสว่างป่าตองวิทยา 3 3 2 0 8
84 บ้านโสกกล้า 3 3 1 1 7
85 ชุมชนบ้านพวก 3 2 0 1 5
86 บ้านหนองบัวเงิน 3 2 0 1 5
87 บ้านหนองบ่อ 3 2 0 0 5
88 หนองผือวิทยาคม 3 1 1 1 5
89 โพธิเสนวิทยา 3 1 1 0 5
90 เชือกหม้วยวิทยา 3 1 1 0 5
91 บ้านขุมคำ 3 1 0 0 4
92 บ้านดงเจริญ 3 0 0 0 3
93 อนุบาลสาริกา 3 0 0 0 3
94 บ้านดอนขนุนพัฒนา 3 0 0 0 3
95 โพนศิลางามวิทยา 3 0 0 0 3
96 บ้านศรีเชียงใหม่ 2 4 2 0 8
97 บ้านเดื่อ 2 3 0 3 5
98 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2 2 0 0 4
99 บ้านแสนสุข 2 1 1 1 4
100 บ้านนากอ 2 1 0 0 3
101 พัฒนาคำแก้ว 2 0 0 2 2
102 บ้านโคกแมงเงา 2 0 0 1 2
103 อนุบาลจินลดา 2 0 0 0 2
104 บ้านกองนาง - ปากมาง 2 0 0 0 2
105 จันทราราม 2 0 0 0 2
106 บ้านนาช้างน้ำ 2 0 0 0 2
107 บ้านโคกก่อง 2 0 0 0 2
108 อนุบาลอรุณรังษี 2 0 0 0 2
109 ราษฎร์สามัคคี 1 5 0 1 6
110 บ้านดงนาคำ 1 2 0 2 3
111 บ้านน้ำโมง 1 2 0 0 3
112 บ้านศูนย์กลาง 1 1 1 1 3
113 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 1 1 1 0 3
114 บ้านดงบัง 1 1 1 0 3
115 ฉันทนาวันรถ 1 1 0 1 2
116 บ้านตอแก 1 1 0 1 2
117 ดาวเรืองสมสะอาด 1 1 0 0 2
118 บ้านวังน้ำมอก 1 1 0 0 2
119 บ้านวังมน 1 1 0 0 2
120 บ้านท่ากฐิน 1 0 2 1 3
121 บ้านโคกป่าฝาง 1 0 1 1 2
122 บ้านนาโคก 1 0 0 3 1
123 บ้านเบิดวิทยา 1 0 0 1 1
124 หนองปลาปากจำปาทอง 1 0 0 1 1
125 บ้านวังยาง 1 0 0 0 1
126 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 1 0 0 0 1
127 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 0 0 0 1
128 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 0 1
129 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0 0 1
130 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 3 0 0 3
131 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 2 3 2 5
132 บ้านนาบง 0 2 1 0 3
133 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 1 1 1 2
134 บ้านหนองผือ 0 1 1 1 2
135 ชุมชนบ้านหม้อ 0 1 0 1 1
136 บ้านตาดเสริม 0 1 0 0 1
137 บ้านเวียงคุก 0 1 0 0 1
138 สีกายวิทยาคม 0 1 0 0 1
139 บ้านพร้าวเหนือ 0 0 2 0 2
140 บ้านฝางวิทยา 0 0 1 1 1
141 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 1 1 1
142 บ้านหัวทราย 0 0 1 0 1
143 บ้านเทวีดอนขม 0 0 1 0 1
144 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 0 2 0
145 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 0 0 2 0
146 บ้านน้อย 0 0 0 1 0
รวม 800 307 112 122 1,219