สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 26 4 2 5 32
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 22 2 1 5 25
3 บ้านเทา-นาบอน 21 10 1 1 32
4 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 18 7 2 3 27
5 บ้านนางิ้ว 16 4 1 1 21
6 บ้านว่าน 15 8 2 3 25
7 อนุบาลบ้านคอกช้าง 15 3 1 0 19
8 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 14 6 3 1 23
9 บ้านห้วยไซงัว 14 4 0 0 18
10 ร่วมมิตรวิทยา 14 4 0 0 18
11 เซนต์ปอลหนองคาย 14 2 0 2 16
12 ชุมชนบ้านปะโค 13 9 3 1 25
13 โกมลวิทยาคาร 13 5 3 1 21
14 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 12 2 0 2 14
15 ป่าสักวิทยา 11 4 3 2 18
16 นาฮีนุเคราะห์ 11 3 3 0 17
17 อาโอยาม่า ๒ 11 3 2 1 16
18 บ้านสังกะลีนาขาม 11 3 0 1 14
19 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 11 2 1 0 14
20 บ้านม่วง 11 2 0 0 13
21 บ้านเมืองบาง 10 6 0 1 16
22 ธนากรสงเคราะห์ 10 4 3 1 17
23 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 9 3 1 1 13
24 บ้านโพนสวรรค์ 8 4 2 0 14
25 ชุมชนบ้านถ่อน 8 4 1 2 13
26 บ้านกวดโคกสว่าง 8 2 2 0 12
27 ครุราษฎร์รังสรรค์ 8 2 1 1 11
28 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 7 5 0 2 12
29 หาดคำบอนวัฒนา 7 4 6 2 17
30 บ้านหนองแวง 7 2 0 3 9
31 อักษรอดุลวิทยา 7 1 1 1 9
32 ดอนก่อโนนสวรรค์ 6 6 3 1 15
33 อนุบาลดอนไผ่ 6 5 1 1 12
34 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 6 5 0 0 11
35 บ้านนาโพธิ์ 6 3 0 0 9
36 อนุบาลสังคม 6 2 1 2 9
37 โรซารีโอวิทยา 6 2 1 1 9
38 บ้านหมากก่องฝายแตก 6 2 0 2 8
39 บ้านเดื่อใต้ 5 2 1 2 8
40 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 5 2 1 1 8
41 บ้านไทยสามัคคี 5 2 1 1 8
42 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 5 2 1 0 8
43 บ้านคุยนางขาว 5 2 1 0 8
44 ราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 0 1 7
45 ชุมชนบ้านโพนสา 5 1 1 2 7
46 บ้านโพธิ์ตาก 5 1 1 1 7
47 หัวหาดวิทยา 5 1 1 1 7
48 บ้านผาตั้ง 5 1 0 1 6
49 บ้านไร่ 5 1 0 1 6
50 บ้านปากโสม 5 1 0 0 6
51 ฮั่วเคียวกงฮัก 5 0 0 1 5
52 บ้านเทพประทับ 4 7 1 0 12
53 บ้านหนองนาง 4 6 1 5 11
54 บ้านเหมือดแอ่ 4 4 2 1 10
55 หินโงมวิทยา 4 3 2 1 9
56 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 4 2 2 0 8
57 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 4 2 0 2 6
58 บ้านหนองเดิ่น 4 2 0 1 6
59 บ้านน้ำทอน 4 2 0 0 6
60 บ้านท่าสำราญ 4 1 4 1 9
61 บ้านโพนพระ 4 1 0 2 5
62 บ้านฟ้าประทาน 4 1 0 1 5
63 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 4 1 0 0 5
64 บ้านพานพร้าว 4 1 0 0 5
65 บ้านสร้างพอก 4 1 0 0 5
66 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 4 1 0 0 5
67 บ้านนาน้ำพาย 4 0 3 1 7
68 สระใครไชยานุเคราะห์ 4 0 2 1 6
69 บ้านหนอง 4 0 0 1 4
70 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 4 0 0 0 4
71 บ้านโคกคอน 4 0 0 0 4
72 บ้านโคกสำราญ 4 0 0 0 4
73 บ้านดงต้อง 3 4 1 0 8
74 บ้านโสกกล้า 3 3 1 1 7
75 โพนสว่างป่าตองวิทยา 3 3 1 0 7
76 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 3 3 1 0 7
77 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 3 3 1 0 7
78 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 3 3 0 0 6
79 บ้านหนองบัวเงิน 3 2 0 1 5
80 บ้านโพนทอง 3 1 1 2 5
81 หนองผือวิทยาคม 3 1 1 1 5
82 โพธิเสนวิทยา 3 1 1 0 5
83 บ้านขุมคำ 3 1 0 0 4
84 บ้านดงเจริญ 3 0 0 0 3
85 อนุบาลสาริกา 3 0 0 0 3
86 บ้านดอนขนุนพัฒนา 3 0 0 0 3
87 บ้านเดื่อ 2 3 0 3 5
88 ชุมชนบ้านพวก 2 2 0 1 4
89 วัดพระธาตุบังพวน 2 2 0 0 4
90 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2 2 0 0 4
91 บ้านแสนสุข 2 1 1 1 4
92 คุรุศิษย์วิทยา 2 1 0 3 3
93 เชือกหม้วยวิทยา 2 1 0 0 3
94 เนินพระเนาว์วิทยา 2 0 1 1 3
95 พัฒนาคำแก้ว 2 0 0 2 2
96 อนุบาลจินลดา 2 0 0 0 2
97 บ้านกองนาง - ปากมาง 2 0 0 0 2
98 จันทราราม 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองหมื่น 2 0 0 0 2
100 บ้านนาช้างน้ำ 2 0 0 0 2
101 อนุบาลอรุณรังษี 2 0 0 0 2
102 บ้านสาวแล 1 5 0 1 6
103 ราษฎร์สามัคคี 1 5 0 1 6
104 บ้านศรีเชียงใหม่ 1 3 2 0 6
105 บ้านดงนาคำ 1 2 0 2 3
106 บ้านน้ำโมง 1 2 0 0 3
107 บ้านศูนย์กลาง 1 1 1 1 3
108 บ้านดงบัง 1 1 1 0 3
109 ฉันทนาวันรถ 1 1 0 1 2
110 บ้านตอแก 1 1 0 1 2
111 ดาวเรืองสมสะอาด 1 1 0 0 2
112 บ้านวังมน 1 1 0 0 2
113 บ้านท่ากฐิน 1 0 2 1 3
114 บ้านโคกป่าฝาง 1 0 1 1 2
115 บ้านนาโคก 1 0 0 3 1
116 บ้านเบิดวิทยา 1 0 0 1 1
117 บ้านโคกแมงเงา 1 0 0 1 1
118 บ้านวังยาง 1 0 0 0 1
119 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 1 0 0 0 1
120 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 0 0 0 1
121 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 0 1
122 บ้านนากอ 1 0 0 0 1
123 บ้านวังน้ำมอก 1 0 0 0 1
124 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0 0 1
125 บ้านโคกก่อง 1 0 0 0 1
126 โพนศิลางามวิทยา 1 0 0 0 1
127 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 3 0 0 3
128 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 1 1 1 2
129 บ้านหนองผือ 0 1 1 1 2
130 บ้านนาบง 0 1 1 0 2
131 ชุมชนบ้านหม้อ 0 1 0 1 1
132 บ้านตาดเสริม 0 1 0 0 1
133 บ้านเวียงคุก 0 1 0 0 1
134 สีกายวิทยาคม 0 1 0 0 1
135 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 0 3 2 3
136 บ้านพร้าวเหนือ 0 0 2 0 2
137 บ้านฝางวิทยา 0 0 1 1 1
138 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 1 1 1
139 บ้านหัวทราย 0 0 1 0 1
140 บ้านเทวีดอนขม 0 0 1 0 1
141 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 0 0 1 0 1
142 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 0 2 0
143 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 0 0 2 0
144 บ้านน้อย 0 0 0 1 0
145 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 1 0
รวม 670 272 106 122 1,170