สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมสะอาดดงมุขวิทยา 10 1 5 16 23 2 1 5 26
2 บ้านเทา-นาบอน 8 7 6 21 25 10 1 1 36
3 อนุบาลหนองคาย 7 10 1 18 26 4 2 5 32
4 โกมลวิทยาคาร 7 2 2 11 22 7 3 1 32
5 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 7 1 3 11 16 4 1 0 21
6 บ้านห้วยไซงัว 5 5 2 12 17 4 0 0 21
7 ร่วมมิตรวิทยา 4 1 3 8 15 4 0 0 19
8 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 4 1 3 8 12 2 0 2 14
9 บ้านเหมือดแอ่ 4 1 0 5 6 5 2 1 13
10 ชุมชนบ้านปะโค 3 5 3 11 13 9 3 1 25
11 อนุบาลบ้านคอกช้าง 3 5 1 9 18 3 1 0 22
12 บ้านว่าน 3 4 0 7 21 10 2 3 33
13 บ้านนางิ้ว 3 2 4 9 18 5 3 1 26
14 บ้านหมากก่องฝายแตก 3 1 0 4 6 2 0 2 8
15 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 3 0 2 5 18 7 2 3 27
16 บ้านเมืองบาง 3 0 0 3 10 6 0 1 16
17 เซนต์ปอลหนองคาย 2 3 2 7 14 2 0 2 16
18 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 2 2 3 7 7 4 0 0 11
19 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 2 2 2 6 14 3 1 1 18
20 บ้านกวดโคกสว่าง 2 2 1 5 8 2 2 0 12
21 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 2 2 0 4 9 4 1 0 14
22 โรซารีโอวิทยา 2 2 0 4 7 2 1 1 10
23 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 2 1 4 7 8 5 0 2 13
24 บ้านผาตั้ง 2 1 2 5 7 1 0 1 8
25 บ้านท่าสำราญ 2 1 1 4 10 1 4 1 15
26 บ้านน้ำทอน 2 1 1 4 5 2 0 0 7
27 ป่าสักวิทยา 2 1 0 3 14 4 3 2 21
28 ชุมชนบ้านโพนสา 2 1 0 3 8 2 1 2 11
29 โพธิเสนวิทยา 2 1 0 3 3 1 1 0 5
30 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
31 บ้านพานพร้าว 2 0 1 3 6 1 0 0 7
32 ฮั่วเคียวกงฮัก 2 0 1 3 5 0 0 1 5
33 บ้านสาวแล 2 0 0 2 3 5 0 1 8
34 บ้านสังกะลีนาขาม 1 5 0 6 11 3 0 1 14
35 บ้านเทพประทับ 1 2 1 4 4 7 1 0 12
36 บ้านหนองแวง 1 2 0 3 7 2 0 3 9
37 บ้านหนองบ่อ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
38 หาดคำบอนวัฒนา 1 1 1 3 7 4 6 2 17
39 วัดพระธาตุบังพวน 1 1 1 3 4 2 0 0 6
40 คุรุศิษย์วิทยา 1 1 1 3 4 1 0 3 5
41 บ้านหนองเดิ่น 1 1 0 2 4 2 0 1 6
42 บ้านโพนทอง 1 1 0 2 4 1 1 2 6
43 อนุบาลจินลดา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 อาโอยาม่า ๒ 1 0 2 3 12 3 2 1 17
45 บ้านม่วง 1 0 1 2 11 2 0 0 13
46 บ้านฟ้าประทาน 1 0 1 2 4 1 0 1 5
47 บ้านหนอง 1 0 1 2 4 0 0 1 4
48 บ้านโสกกล้า 1 0 1 2 3 3 1 1 7
49 อักษรอดุลวิทยา 1 0 0 1 7 1 1 1 9
50 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 1 0 0 1 6 1 0 0 7
51 เนินพระเนาว์วิทยา 1 0 0 1 4 2 1 1 7
52 บ้านโคกคอน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
53 บ้านโคกสำราญ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 โพนสว่างป่าตองวิทยา 1 0 0 1 3 3 2 0 8
55 บ้านศรีเชียงใหม่ 1 0 0 1 2 4 2 0 8
56 พัฒนาคำแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 2 2
57 บ้านโคกแมงเงา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
58 บ้านกองนาง - ปากมาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 ดาวเรืองสมสะอาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านท่ากฐิน 1 0 0 1 1 0 2 1 3
61 บ้านเบิดวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านปากโสม 0 3 1 4 9 1 0 0 10
63 สระใครไชยานุเคราะห์ 0 2 2 4 5 2 2 1 9
64 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 0 2 1 3 16 6 3 1 25
65 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 1 3 8 1 1 1 10
66 บ้านเดื่อใต้ 0 2 1 3 5 2 1 2 8
67 บ้านนาน้ำพาย 0 2 0 2 4 0 3 1 7
68 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 0 2 0 2 3 4 0 0 7
69 ธนากรสงเคราะห์ 0 1 2 3 13 5 4 1 22
70 บ้านหนองหมื่น 0 1 2 3 4 0 0 0 4
71 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 1 1 2 9 5 0 0 14
72 ดอนก่อโนนสวรรค์ 0 1 1 2 8 8 3 1 19
73 บ้านโพนสวรรค์ 0 1 1 2 8 4 2 0 14
74 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 0 1 1 2 5 2 1 1 8
75 หัวหาดวิทยา 0 1 1 2 5 1 1 1 7
76 บ้านหนองนาง 0 1 1 2 4 7 2 5 13
77 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 0 1 1 2 4 3 2 0 9
78 เชือกหม้วยวิทยา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
79 บ้านดงเจริญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
80 อนุบาลสาริกา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 6 3 0 0 9
82 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 0 1 0 1 5 3 1 0 9
83 จันทราราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 0 1 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านวังยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 นาฮีนุเคราะห์ 0 0 2 2 15 4 3 0 22
87 อนุบาลดอนไผ่ 0 0 2 2 10 6 1 1 17
88 ชุมชนบ้านถ่อน 0 0 2 2 8 4 1 2 13
89 บ้านไร่ 0 0 2 2 7 2 0 1 9
90 อนุบาลสังคม 0 0 1 1 6 2 1 2 9
91 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 0 0 1 1 5 2 1 0 8
92 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 0 0 1 1 4 2 0 2 6
93 บ้านโพนพระ 0 0 1 1 4 1 0 2 5
94 บ้านขุมคำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
95 บ้านนากอ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 ครุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 9 2 1 1 12
97 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 6 2 1 1 9
98 บ้านคุยนางขาว 0 0 0 0 5 2 1 0 8
99 ราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 5 2 0 1 7
100 บ้านสร้างพอก 0 0 0 0 5 1 0 0 6
101 หินโงมวิทยา 0 0 0 0 4 3 2 1 9
102 บ้านดงต้อง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
103 ชุมชนบ้านพวก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
104 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
105 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
106 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
107 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 2 3 0 3 5
109 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 1 1 1 4
111 บ้านนาช้างน้ำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 อนุบาลอรุณรังษี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 5 0 1 6
115 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
116 บ้านน้ำโมง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
117 บ้านศูนย์กลาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
118 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 ฉันทนาวันรถ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
120 บ้านตอแก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
121 บ้านวังน้ำมอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านโคกป่าฝาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
124 บ้านนาโคก 0 0 0 0 1 0 0 3 1
125 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านถิ่นทอนเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านท่ามะเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0 0 0 3 0 0 3
131 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 0 0 0 0 2 3 2 5
132 บ้านนาบง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
133 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
135 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 บ้านตาดเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านเวียงคุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 สีกายวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านพร้าวเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
141 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
142 บ้านหัวทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านเทวีดอนขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
145 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 139 115 99 353 800 307 112 122 1,219