สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมสะอาดดงมุขวิทยา 9 1 5 15 22 2 1 5 25
2 อนุบาลหนองคาย 7 10 1 18 26 4 2 5 32
3 บ้านเทา-นาบอน 6 7 4 17 21 10 1 1 32
4 บ้านห้วยไซงัว 4 4 2 10 14 4 0 0 18
5 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 4 1 3 8 12 2 0 2 14
6 ชุมชนบ้านปะโค 3 5 3 11 13 9 3 1 25
7 อนุบาลบ้านคอกช้าง 3 5 1 9 15 3 1 0 19
8 บ้านว่าน 3 2 0 5 15 8 2 3 25
9 บ้านนางิ้ว 3 1 4 8 16 4 1 1 21
10 ร่วมมิตรวิทยา 3 1 3 7 14 4 0 0 18
11 โกมลวิทยาคาร 3 1 0 4 13 5 3 1 21
12 บ้านหมากก่องฝายแตก 3 1 0 4 6 2 0 2 8
13 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 3 0 2 5 18 7 2 3 27
14 บ้านเมืองบาง 3 0 0 3 10 6 0 1 16
15 บ้านเหมือดแอ่ 3 0 0 3 4 4 2 1 10
16 เซนต์ปอลหนองคาย 2 3 2 7 14 2 0 2 16
17 บ้านกวดโคกสว่าง 2 2 1 5 8 2 2 0 12
18 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 2 1 3 6 11 2 1 0 14
19 โรซารีโอวิทยา 2 1 0 3 6 2 1 1 9
20 โพธิเสนวิทยา 2 1 0 3 3 1 1 0 5
21 ฮั่วเคียวกงฮัก 2 0 1 3 5 0 0 1 5
22 บ้านสังกะลีนาขาม 1 5 0 6 11 3 0 1 14
23 บ้านเทพประทับ 1 2 1 4 4 7 1 0 12
24 บ้านหนองแวง 1 2 0 3 7 2 0 3 9
25 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1 1 4 6 7 5 0 2 12
26 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1 1 2 4 4 1 0 0 5
27 หาดคำบอนวัฒนา 1 1 1 3 7 4 6 2 17
28 บ้านน้ำทอน 1 1 1 3 4 2 0 0 6
29 ป่าสักวิทยา 1 1 0 2 11 4 3 2 18
30 บ้านหนองเดิ่น 1 1 0 2 4 2 0 1 6
31 วัดพระธาตุบังพวน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
32 อนุบาลจินลดา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 อาโอยาม่า ๒ 1 0 2 3 11 3 2 1 16
34 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 1 0 2 3 4 0 0 0 4
35 บ้านม่วง 1 0 1 2 11 2 0 0 13
36 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1 0 1 2 9 3 1 1 13
37 บ้านฟ้าประทาน 1 0 1 2 4 1 0 1 5
38 บ้านพานพร้าว 1 0 1 2 4 1 0 0 5
39 บ้านหนอง 1 0 1 2 4 0 0 1 4
40 บ้านโสกกล้า 1 0 1 2 3 3 1 1 7
41 อักษรอดุลวิทยา 1 0 0 1 7 1 1 1 9
42 บ้านท่าสำราญ 1 0 0 1 4 1 4 1 9
43 บ้านโคกคอน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
44 บ้านโคกสำราญ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
45 โพนสว่างป่าตองวิทยา 1 0 0 1 3 3 1 0 7
46 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 3 1 1 2 5
47 พัฒนาคำแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 2 2
48 บ้านกองนาง - ปากมาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 ดาวเรืองสมสะอาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านท่ากฐิน 1 0 0 1 1 0 2 1 3
51 บ้านเบิดวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
52 บ้านเดื่อใต้ 0 2 1 3 5 2 1 2 8
53 บ้านนาน้ำพาย 0 2 0 2 4 0 3 1 7
54 สระใครไชยานุเคราะห์ 0 2 0 2 4 0 2 1 6
55 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 0 2 0 2 3 3 0 0 6
56 บ้านผาตั้ง 0 1 2 3 5 1 0 1 6
57 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 0 1 1 2 14 6 3 1 23
58 บ้านโพนสวรรค์ 0 1 1 2 8 4 2 0 14
59 ดอนก่อโนนสวรรค์ 0 1 1 2 6 6 3 1 15
60 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 1 1 2 6 5 0 0 11
61 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 0 1 1 2 5 2 1 1 8
62 บ้านโพธิ์ตาก 0 1 1 2 5 1 1 1 7
63 หัวหาดวิทยา 0 1 1 2 5 1 1 1 7
64 บ้านหนองนาง 0 1 1 2 4 6 1 5 11
65 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 0 1 1 2 4 2 2 0 8
66 บ้านดงเจริญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
67 อนุบาลสาริกา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
68 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 6 3 0 0 9
69 ชุมชนบ้านโพนสา 0 1 0 1 5 1 1 2 7
70 บ้านปากโสม 0 1 0 1 5 1 0 0 6
71 คุรุศิษย์วิทยา 0 1 0 1 2 1 0 3 3
72 จันทราราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านหนองหมื่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านวังยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 นาฮีนุเคราะห์ 0 0 2 2 11 3 3 0 17
76 ธนากรสงเคราะห์ 0 0 2 2 10 4 3 1 17
77 ชุมชนบ้านถ่อน 0 0 2 2 8 4 1 2 13
78 อนุบาลสังคม 0 0 1 1 6 2 1 2 9
79 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 0 0 1 1 5 2 1 0 8
80 บ้านไร่ 0 0 1 1 5 1 0 1 6
81 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 0 0 1 1 4 2 0 2 6
82 บ้านโพนพระ 0 0 1 1 4 1 0 2 5
83 บ้านขุมคำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 เชือกหม้วยวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 ครุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 8 2 1 1 11
86 อนุบาลดอนไผ่ 0 0 0 0 6 5 1 1 12
87 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 5 2 1 1 8
88 บ้านคุยนางขาว 0 0 0 0 5 2 1 0 8
89 ราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 5 2 0 1 7
90 หินโงมวิทยา 0 0 0 0 4 3 2 1 9
91 บ้านสร้างพอก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
92 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
93 บ้านดงต้อง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
94 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
95 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 3 3 1 0 7
96 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
97 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
98 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
99 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 2 3 0 3 5
100 ชุมชนบ้านพวก 0 0 0 0 2 2 0 1 4
101 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
102 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 1 1 1 4
103 เนินพระเนาว์วิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
104 บ้านนาช้างน้ำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 อนุบาลอรุณรังษี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านสาวแล 0 0 0 0 1 5 0 1 6
107 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 5 0 1 6
108 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 3 2 0 6
109 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
110 บ้านน้ำโมง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
111 บ้านศูนย์กลาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
112 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 ฉันทนาวันรถ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 บ้านตอแก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
115 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านโคกป่าฝาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
117 บ้านนาโคก 0 0 0 0 1 0 0 3 1
118 บ้านโคกแมงเงา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
119 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านถิ่นทอนเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านท่ามะเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านนากอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านวังน้ำมอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
129 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
130 บ้านนาบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 บ้านตาดเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านเวียงคุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 สีกายวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
136 บ้านพร้าวเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
137 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
139 บ้านหัวทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านเทวีดอนขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144 บ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 102 91 81 274 670 272 106 122 1,048