กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองนาง - ปากมาง สพป. หนองคาย เขต 1 91.91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 80.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 80.31 ทอง 4
5 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 75.97 เงิน 5
6 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 75.31 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 73.64 เงิน 7
8 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 70.97 เงิน 8
9 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 67.31 ทองแดง 9
10 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 67.30 ทองแดง 10
11 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 66.31 ทองแดง 11
12 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 65.30 ทองแดง 12
13 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 63.64 ทองแดง 13
14 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 55.99 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง 4
5 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 78.33 เงิน 5
6 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 74.66 เงิน 6
7 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 57.33 เข้าร่วม 8
9 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 50.66 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 4
5 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 5
7 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 8
9 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 9
10 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 10
11 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 11
12 จันทราราม สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 12
13 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 13
14 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 14
15 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 15
16 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 16
17 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 17
18 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 18
19 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 44 เข้าร่วม 19
20 บ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 1 44 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงเจริญ สพป. หนองคาย เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านตอแก สพป. หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง 5
6 บ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง 5
7 บ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7
8 หินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7
9 บ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 1 82.66 ทอง 9
10 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 80.66 ทอง 10
11 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 11
12 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 11
13 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 79.33 เงิน 13
14 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 14
15 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 77.66 เงิน 15
16 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 77.66 เงิน 15
17 บ้านนาโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 1 76.33 เงิน 17
18 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 74.66 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 4
5 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81.20 ทอง 5
6 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 80.80 ทอง 6
7 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 79.80 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 72.80 เงิน 8
9 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 72.80 เงิน 8
10 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 70.40 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 73.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 65.60 ทองแดง 4
5 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 59.40 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 5
6 อักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83.66 ทอง 6
7 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7
8 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82.66 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 5
6 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 5
7 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 7
8 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 8
9 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 84.80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 4
5 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 74.91 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 59.46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 49.94 เข้าร่วม 4
5 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 31.67 เข้าร่วม 5
6 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 31.67 เข้าร่วม 5
7 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 30.67 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 71.04 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 62.65 ทองแดง 4
5 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 58.24 เข้าร่วม 5
6 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 53.28 เข้าร่วม 6
7 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น สพป. หนองคาย เขต 1 51.35 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 39.28 เข้าร่วม 8
9 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 32 เข้าร่วม 9
10 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 21 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 91.40 ทอง 4
5 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 5
6 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 88.60 ทอง 6
7 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 88.60 ทอง 6
8 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 88.60 ทอง 6
9 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 88.60 ทอง 6
10 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 87.80 ทอง 11
12 อักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87.40 ทอง 12
13 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 13
14 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 14
15 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำทอน สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 6
7 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 7
8 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 8
9 บ้านสร้างพอก สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 9
10 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 10
11 บ้านนาบง สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 11
12 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 12
13 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 13
15 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 15
16 บ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 16
17 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 17
18 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 91.80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง 4
5 บ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง 4
6 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 4
5 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน