หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6-7 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ 1 6 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 -
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ 2 6 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-16.00 -
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ 3 6 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-16.00 -
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องศรีภุชง ชั้น 2 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 -
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องจามจุรี 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์ โทร 0879061032 LineID:x-jakkapat email:jakkapat@nongkhai2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]