หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 30 28 96.55% 1 3.45% 0 0% 0 0% 29
2 โรงเรียนบ้านแบง 30 27 93.1% 1 3.45% 0 0% 1 3.45% 29
3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 28 24 88.89% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 24 21 91.3% 1 4.35% 0 0% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนบ้านผือ 27 20 80% 4 16% 0 0% 1 4% 25
6 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 24 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
7 โรงเรียนบ้านบัว 22 19 95% 0 0% 0 0% 1 5% 20
8 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 21 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 16 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนบ้านเซิม 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 15 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนบ้านหนองหอย 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 17 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
17 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านนายาง 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านนาหนัง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านนาฮำ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนโนนฤๅษี 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านแป้น 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านใหม่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 14 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนสันติรักษ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านต้อน 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
40 โรงเรียนบ้านนาเมย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านปัก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านน้ำเป 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านปักหมู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนประชาบำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านกุดบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านคำจำปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านจับไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านตาลชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองคอน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์ โทร 0879061032 LineID:x-jakkapat email:jakkapat@nongkhai2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]