หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 2 7 4
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 4 9 7
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 5 10 8
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 4 4
5 006 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 1 1
6 007 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 1
7 010 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 3 4 4
8 013 โรงเรียนบ้านกุดบง 2 5 4
9 012 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 2 2 2
10 011 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 3 5 3
11 015 โรงเรียนบ้านคำจำปา 1 1 1
12 017 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 1 1 1
13 018 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 2 6 4
14 016 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 6 2
15 014 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 4 16 8
16 022 โรงเรียนบ้านจับไม้ 1 2 1
17 025 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 10 34 18
18 026 โรงเรียนบ้านดงดาล 0 0 0
19 027 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 5 6 5
20 028 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 1 1 1
21 031 โรงเรียนบ้านตาลชุม 1 6 3
22 029 โรงเรียนบ้านต้อน 7 23 14
23 030 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1 1 1
24 034 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 0 0
25 032 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 5 13 8
26 033 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 3 21 9
27 036 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 4 8 5
28 035 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 0 0 0
30 038 โรงเรียนบ้านนาดี 2 4 4
31 040 โรงเรียนบ้านนาตาล 0 0 0
32 039 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0
33 042 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 4 11 5
34 041 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 0 0 0
35 046 โรงเรียนบ้านนายาง 14 45 24
36 047 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 0 0 0
37 048 โรงเรียนบ้านนาหนัง 11 26 19
38 049 โรงเรียนบ้านนาฮำ 10 19 16
39 043 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 3 8 5
40 044 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 14 17 16
41 045 โรงเรียนบ้านนาเมย 5 17 9
42 052 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 8 5
43 051 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว 0 0 0
44 050 โรงเรียนบ้านน้ำเป 4 8 6
45 056 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 0 0 0
46 057 โรงเรียนบ้านบัว 22 37 30
47 060 โรงเรียนบ้านปัก 3 8 6
48 059 โรงเรียนบ้านปักหมู 2 6 4
49 063 โรงเรียนบ้านผือ 27 61 40
50 064 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 12 23 17
51 070 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 3 12 3
52 071 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 21 27 25
53 073 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 9 4
54 074 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 2 4 4
55 075 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 3 6 5
56 077 โรงเรียนบ้านหนองคอน 3 10 4
57 080 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 3 40 12
58 081 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 6 4
59 082 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
60 083 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 3 9 6
61 084 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 4 3
62 085 โรงเรียนบ้านหนองหอย 13 30 21
63 087 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 15 41 28
64 078 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 6 12 9
65 076 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1 3 2
66 079 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 2 9 5
67 086 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 0 0 0
68 088 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 19 14
69 091 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 3 9 6
70 089 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 0
71 090 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 2 8 3
72 023 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 16 54 27
73 024 โรงเรียนบ้านเซิม 15 25 19
74 072 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 6 3
75 092 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 9 18 14
76 093 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 3 1
77 058 โรงเรียนบ้านแบง 30 61 46
78 061 โรงเรียนบ้านแป้น 7 19 12
79 019 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 10 8
80 020 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 3 7 5
81 021 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 3 3 3
82 053 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 7 12 12
83 054 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 14 27 23
84 055 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 0 0 0
85 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1 3 2
86 066 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 30 69 48
87 067 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 6 3
88 068 โรงเรียนบ้านโพนทัน 0 0 0
89 069 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 12 10
90 094 โรงเรียนบ้านใหม่ 7 15 11
91 095 โรงเรียนประชาบำรุง 2 12 4
92 096 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 3 3
93 098 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 1 1
94 100 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 6 7 7
95 101 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 4 23 7
96 102 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 17 45 29
97 105 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 1 5 2
98 106 โรงเรียนสันติรักษ์ 5 14 10
99 107 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 13 19 17
100 108 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 3 9 6
101 109 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 28 57 40
102 112 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 6 13 10
103 114 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 5 11 9
104 115 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 15 111 41
105 116 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 24 57 37
106 117 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 7 16 11
107 111 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 4 6 5
108 113 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 1 1 1
109 005 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 6 1
110 097 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 11 31 20
111 104 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 24 57 40
112 008 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 3 3 3
113 009 โรงเรียนโนนฤๅษี 9 18 14
รวม 655 1625 1049
2674

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์ โทร 0879061032 LineID:x-jakkapat email:jakkapat@nongkhai2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]