สมัครกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรแต่ละเขตพื้นที่
ที่สนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
โดยเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม gg.gg/sillapa2
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 20:49 น.