การแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ทุกรายการ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ มาเองในวันแข่งนะครับ
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 20:53 น.