จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

จังหวัดสุรินทร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ จัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานและรายละเอียดต่าง ๆ 

 

วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 10:54 น.