คู่มือการลงทะเบียนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๘

แนวทางการลงทะเบียนนักเรียนเพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. โรงเรียนลงทะเบียนกิจกรรมที่ชนะเลิศ  ระดับเครือข่ายเอง
๒. เปิดระบบให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
๓. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดทำสรุปรายงานผลการแข่งขันระดับเครือข่ายส่งทาง e-office  เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบียนของโรงเรียน

ดาวน์โหลดบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ทุกโรงเรียนคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนคลิกที่นี่

วิดีโอสาธิตการลงทะเบียน

มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์  โทร 087-9061032   Id-line:x-jakkapat 

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 16:06 น.