หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 26-27 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อาคาร 1 ห้อง 110 E เข้ม ห้อง ป.4/1 26 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อาคาร 1 ห้อง 110 E เข้ม ห้อง ป.4/1 26 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ห้องประชุม ศูนย์เรียนรวม 26 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ห้องประชุม ศูนย์เรียนรวม 26 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ห้องประชุม ศูนย์เรียนรวม 26 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]