หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว 36 31 88.57% 2 5.71% 0 0% 2 5.71% 35
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 33 21 84% 3 12% 1 4% 0 0% 25
3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 22 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
4 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 30 17 60.71% 7 25% 2 7.14% 2 7.14% 28
5 โรงเรียนบ้านจอหอ 24 17 77.27% 3 13.64% 0 0% 2 9.09% 22
6 โรงเรียนสุขานารี 23 17 80.95% 3 14.29% 0 0% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนบ้านพลจลก 32 16 50% 12 37.5% 2 6.25% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา 27 14 51.85% 9 33.33% 2 7.41% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนสวนหม่อน 16 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 31 13 46.43% 13 46.43% 1 3.57% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนประชาสามัคคี 28 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง 18 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 23 9 47.37% 6 31.58% 1 5.26% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านพะไล 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านหนองม้า 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
23 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 21 7 33.33% 11 52.38% 2 9.52% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 16 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านบึงสาร 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 15 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนบ้านสะพาน 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 20 4 22.22% 8 44.44% 2 11.11% 4 22.22% 18
42 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านบิง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 11 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
54 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านพะเนา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนโคราชวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านพุดซา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านมะรุม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านหนองปรู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนโยธินนุกูล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
85 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านลองตอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านวังม่วง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านระกาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนด่านทองหลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านคนชุม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองแจง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านหนองโจด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านจันอัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบึงสาลี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านศรีสุข 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านกระเพรา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านซาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านด่านติง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านดอนผวา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนบ้านกระโดน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนยองแยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนบึงพญาปราบ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
135 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
136 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
137 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]