หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 7 9 7
2 002 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 1 2 1
3 007 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 13 29 13
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 4 9 4
5 010 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 4 2
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 0 0 0
7 011 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 6 20 8
8 012 โรงเรียนด่านทองหลาง 2 3 2
9 014 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 6 14 10
10 013 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 31 53 44
11 017 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 0 0 0
12 132 โรงเรียนบึงพญาปราบ 2 12 4
13 133 โรงเรียนบึงสาลี 2 2 2
14 027 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 4 12 6
15 028 โรงเรียนบ้านกระเพรา 1 2 1
16 026 โรงเรียนบ้านกระโดน 1 2 1
17 029 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 5 9 8
18 030 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 2 5 3
19 033 โรงเรียนบ้านขนายดี 0 0 0
20 034 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 3 6 3
21 035 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1 1 1
22 036 โรงเรียนบ้านคนชุม 2 5 3
23 037 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 4 8 6
24 038 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 0 0 0
25 039 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1 2 1
26 042 โรงเรียนบ้านจอหอ 24 47 33
27 043 โรงเรียนบ้านจันอัด 1 3 2
28 045 โรงเรียนบ้านซาด 1 2 2
29 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 6 15 11
30 047 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 6 20 9
31 048 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 7 12 8
32 049 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 3 7 6
33 050 โรงเรียนบ้านดอนผวา 2 3 2
34 051 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 0 0 0
35 052 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 8 24 14
36 054 โรงเรียนบ้านด่านติง 1 2 1
37 053 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 9 5
38 056 โรงเรียนบ้านต่างตา 1 5 1
39 058 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 0 0 0
40 059 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 6 5
41 060 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 0 0 0
42 061 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 5 9 6
43 064 โรงเรียนบ้านบิง 6 11 7
44 065 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 8 20 14
45 066 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 3 1
46 067 โรงเรียนบ้านบึงสาร 10 26 15
47 068 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 30 50 39
48 069 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 10 23 16
49 072 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0
50 073 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 6 14 12
51 074 โรงเรียนบ้านพลจลก 32 64 45
52 075 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 7 18 12
53 076 โรงเรียนบ้านพะเนา 5 14 7
54 077 โรงเรียนบ้านพะไล 11 41 19
55 078 โรงเรียนบ้านพุดซา 4 10 4
56 082 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 4 8 6
57 083 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 12 21 14
58 085 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 6 2
59 084 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 5 11 9
60 086 โรงเรียนบ้านมะรุม 4 8 6
61 087 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 10 22 16
62 089 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 1 3 2
63 090 โรงเรียนบ้านระกาย 2 4 3
64 091 โรงเรียนบ้านลองตอง 2 8 4
65 092 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 7 11 9
66 093 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 7 6
67 094 โรงเรียนบ้านวังม่วง 5 10 7
68 095 โรงเรียนบ้านศรีสุข 2 11 3
69 096 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 4 10 8
70 097 โรงเรียนบ้านสะพาน 14 30 21
71 157 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 8 16 12
72 098 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 5 8 5
73 100 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 6 17 10
74 102 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0 0 0
75 101 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 1 2 1
76 103 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1
77 105 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1 6 3
78 109 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 23 63 34
79 108 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 1 1
80 110 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 15 23 16
81 111 โรงเรียนบ้านหนองนา 0 0 0
82 112 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 1
83 113 โรงเรียนบ้านหนองปรู 4 7 4
84 117 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 11 19 12
85 116 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 2 1 2
86 118 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 6 14 8
87 119 โรงเรียนบ้านหนองม้า 13 23 18
88 120 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 20 28 22
89 121 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 5 3
90 122 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 4 16 7
91 123 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 6 3
92 124 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 13 25 16
93 125 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 4 2
94 114 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 7 4
95 106 โรงเรียนบ้านหนองแจง 2 5 4
96 107 โรงเรียนบ้านหนองโจด 2 5 3
97 104 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 21 41 31
98 115 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 0 0
99 126 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 1 2 1
100 127 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 3 11 7
101 128 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 15 26 21
102 129 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 11 45 24
103 031 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 8 19 10
104 055 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0
105 070 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 1 2 2
106 079 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 2 4 4
107 088 โรงเรียนบ้านเมืองที 0 0 0
108 099 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 4 25 11
109 130 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 13 18 16
110 032 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 0 0 0
111 041 โรงเรียนบ้านโคกสูง 18 29 25
112 040 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 0 0 0
113 057 โรงเรียนบ้านโตนด 0 0 0
114 062 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 0 0 0
115 063 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 9 17 12
116 071 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 6 13 11
117 131 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 15 9
118 044 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 0 0 0
119 081 โรงเรียนบ้านไพ 0 0 0
120 080 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 2 2
121 134 โรงเรียนประชาสามัคคี 28 68 43
122 141 โรงเรียนยองแยง 1 2 1
123 145 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 1 1
124 146 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 9 16 12
125 147 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 5 15 9
126 148 โรงเรียนวัดสระแก้ว 36 70 50
127 149 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
128 144 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 3 12 6
129 152 โรงเรียนสวนหม่อน 16 30 17
130 154 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 6 12 9
131 158 โรงเรียนสุขานารี 23 46 30
132 159 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 13 32 21
133 162 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 2 5 4
134 163 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 33 98 58
135 168 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 4 7 5
136 169 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 5 16 7
137 004 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 5 11 10
138 135 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 8 19 12
139 140 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 22 80 46
140 160 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 16 27 19
141 005 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 3 7 3
142 136 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 5 13 9
143 015 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 6 9 6
144 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 13 21 13
145 024 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส 0 0 0
146 138 โรงเรียนมารีย์วิทยา 27 57 28
147 139 โรงเรียนมารีรักษ์ 0 0 0
148 143 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 5 21 5
149 150 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
150 151 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0
151 155 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 0 0 0
152 156 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 0 0 0
153 161 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 0 0 0
154 164 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0
155 165 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
156 172 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 1 3 1
157 171 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 1 3 1
158 166 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 0 0 0
159 167 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2 3 2
160 170 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 0 0 0
161 003 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 4 5 4
162 006 โรงเรียนโคราชวิทยา 5 12 5
163 137 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
164 018 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 2 2 2
165 025 โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 4 6 4
166 019 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 10 21 10
167 020 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 0 0 0
168 021 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 2 23 3
169 022 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 0 0
170 023 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค 5 12 5
171 142 โรงเรียนโยธินนุกูล 4 11 6
รวม 982 2206 1387
3593


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]