สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสระแก้ว 25 2 0 2 27
2 อนุบาลนครราชสีมา 19 2 1 0 22
3 สุขานารี 17 3 0 1 20
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 15 7 2 2 24
5 บ้านพลจลก 14 12 2 2 28
6 มารีย์วิทยา 14 9 2 2 25
7 บ้านจอหอ 14 3 0 2 17
8 เมืองนครราชสีมา 14 2 1 0 17
9 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 9 6 1 3 16
10 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 9 1 0 1 10
11 สวนหม่อน 9 0 1 0 10
12 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 9 0 0 0 9
13 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 8 5 0 0 13
14 สุขานารี 2 (หนองขอน) 8 5 0 0 13
15 บ้านเหล่าพิทยาคม 8 4 0 0 12
16 ชลประทานสงเคราะห์ 8 2 1 0 11
17 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 7 13 1 1 21
18 บ้านหนองไข่น้ำ 7 11 2 1 20
19 บ้านโนนมันเทศ 7 1 0 0 8
20 บ้านบึงสาร 7 0 2 0 9
21 บ้านหลุมข้าว 6 5 0 1 11
22 บ้านสะพาน 6 4 2 1 12
23 บ้านหนองพลวง 6 4 0 1 10
24 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 6 3 0 0 9
25 บ้านบึงตะโก 6 2 0 0 8
26 บ้านดอนขวาง 6 0 0 0 6
27 ประชาสามัคคี 5 7 3 4 15
28 เสนานุเคราะห์ 5 4 0 1 9
29 บ้านมาบมะค่า 5 3 2 0 10
30 เปลาะปลอเมืองที 5 2 1 0 8
31 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 5 2 0 0 7
32 บ้านพะไล 5 1 1 0 7
33 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 5 1 0 0 6
34 รวมมิตรวิทยา 5 0 0 0 5
35 เคหะประชาสามัคคี 5 0 0 0 5
36 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 5 0 0 0 5
37 ไตรมิตรวิทยา 4 5 1 0 10
38 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 3 1 0 8
39 บ้านหนองตาคง 4 3 1 0 8
40 ตำบลบ้านโพธิ์ 4 2 0 0 6
41 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 4 1 0 1 5
42 บ้านบิง 4 1 0 0 5
43 บ้านกรูดหนองออก 4 0 1 0 5
44 อ่างห้วยยาง 4 0 0 1 4
45 วัดบ้านด่านคนคบ 3 4 0 0 7
46 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 4 0 0 7
47 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 3 3 0 0 6
48 บ้านโคกสูง 3 2 5 0 10
49 บ้านพะเนา 3 2 0 0 5
50 โพธารามพิทยาคม 3 1 1 0 5
51 โคราชวิทยา 3 1 0 1 4
52 บ้านมะรุม 3 1 0 0 4
53 บ้านสมมิตรภาพที่93 3 1 0 0 4
54 บ้านพุดซา 3 1 0 0 4
55 บ้านหนองปรู 3 1 0 0 4
56 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 3 1 0 0 4
57 บ้านกระถินหนองเครือชุด 3 0 1 0 4
58 วัดบ้านหนองบัวศาลา 3 0 1 0 4
59 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 3 0 1 0 4
60 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 3 0 0 0 3
61 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
62 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 3 0 0 0 3
63 บ้านดอนชมพู 3 0 0 0 3
64 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 2 8 2 4 12
65 บ้านหัวทะเล 2 5 0 2 7
66 กันเกราพิทยาคม 2 3 1 1 6
67 บ้านหนองพลอง 2 3 1 0 6
68 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 3 0 1 5
69 บ้านทับช้าง 2 3 0 0 5
70 โยธินนุกูล 2 1 1 0 4
71 บ้านละลมโพธิ์ 2 1 1 0 4
72 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 2 1 1 0 4
73 บ้านด่านเกวียน 2 1 0 0 3
74 บ้านธารปราสาท 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองรังกา 2 0 2 0 4
76 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 2 0 1 0 3
77 บ้านหลักร้อย 2 0 1 0 3
78 เทศบาลตลาดเเค 2 0 0 3 2
79 โคกเพชรสระมโนรา 2 0 0 1 2
80 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 0 0 0 2
82 บ้านกล้วยจอหอ 2 0 0 0 2
83 บ้านลองตอง 2 0 0 0 2
84 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 0 0 0 2
85 อนุบาลตลาดแค 2 0 0 0 2
86 บ้านวังม่วง 1 3 0 1 4
87 ไตรคามสามัคคี 1 3 0 0 4
88 บ้านหนองม้า 1 2 1 2 4
89 บ้านคล้าโนนคราม 1 2 0 1 3
90 ดอนท้าววิทยา 1 2 0 0 3
91 บ้านดอนหวาย 1 1 2 1 4
92 สามัคคีรถไฟ 1 1 1 0 3
93 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 1 0 0 2
94 บ้านระกาย 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองอ้อ 1 1 0 0 2
96 บ้านขามชั่งโค 1 0 1 1 2
97 บ้านหนองแจง 1 0 1 0 2
98 บ้านคนชุม 1 0 1 0 2
99 ด่านทองหลาง 1 0 1 0 2
100 บ้านหนองระเวียง 1 0 0 1 1
101 บ้านหนองโจด 1 0 0 1 1
102 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0 1 1
103 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1 0 0 0 1
104 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 0 0 0 1
105 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 0 0 0 1
106 บ้านต่างตา 1 0 0 0 1
107 บ้านขามเฒ่า 1 0 0 0 1
108 บ้านจันอัด 1 0 0 0 1
109 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 0 1
110 บ้านภูเขาลาด 1 0 0 0 1
111 บ้านมะค่า 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองจำปา 1 0 0 0 1
113 บ้านหมื่นไวย 1 0 0 0 1
114 อนุบาลบ้านผู้การ 1 0 0 0 1
115 เกียรติคุณวิทยา 0 3 0 1 3
116 บึงสาลี 0 2 0 0 2
117 บ้านศรีสุข 0 2 0 0 2
118 บ้านเสลาถั่วแปบ 0 1 0 1 1
119 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 1 0 0 1
120 บ้านกระเพรา 0 1 0 0 1
121 บ้านคอหงษ์ 0 1 0 0 1
122 บ้านซาด 0 1 0 0 1
123 บ้านด่านติง 0 1 0 0 1
124 บ้านหญ้าคาใต้ 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
126 บ้านหนองตะไก้ 0 1 0 0 1
127 วัดทุ่งสว่าง 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 1 0 1
129 บ้านดอนผวา 0 0 1 0 1
130 อนุบาลบ้านภาษา 0 0 1 0 1
131 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 1 0
132 บ้านกระโดน 0 0 0 1 0
133 ยองแยง 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 0 0 0
135 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0
136 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0
137 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 0 0 0 0
รวม 476 227 60 54 817