สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสระแก้ว 14 8 2 24 31 2 0 2 33
2 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 9 5 1 15 17 7 2 2 26
3 บ้านจอหอ 9 3 1 13 17 3 0 2 20
4 อนุบาลนครราชสีมา 8 7 0 15 21 3 1 0 25
5 เมืองนครราชสีมา 7 2 2 11 18 3 1 0 22
6 บ้านโคกสูง 6 3 3 12 10 3 5 0 18
7 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 4 3 3 10 13 13 1 1 27
8 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 4 3 0 7 10 1 0 1 11
9 บ้านดอนขวาง 4 0 1 5 7 0 0 0 7
10 บ้านพลจลก 3 6 3 12 16 12 2 2 30
11 มารีย์วิทยา 3 3 2 8 14 9 2 2 25
12 สุขานารี 3 2 8 13 17 3 0 1 20
13 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 3 2 4 9 8 5 0 0 13
14 ประชาสามัคคี 3 1 5 9 10 8 3 4 21
15 ไตรมิตรวิทยา 3 1 2 6 7 5 1 0 13
16 บ้านพะไล 3 1 1 5 9 1 1 0 11
17 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 3 0 1 4 10 0 0 0 10
18 บ้านสะพาน 2 3 2 7 6 4 2 1 12
19 บ้านหนองตาคง 2 2 2 6 10 3 1 0 14
20 รวมมิตรวิทยา 2 1 1 4 5 0 0 0 5
21 เคหะประชาสามัคคี 2 1 1 4 5 0 0 0 5
22 บ้านหัวทะเล 2 1 1 4 3 5 0 2 8
23 สุขานารี 2 (หนองขอน) 2 0 1 3 8 5 0 0 13
24 บ้านบึงตะโก 2 0 1 3 6 2 0 0 8
25 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 0 1 3 3 0 0 0 3
26 สวนหม่อน 1 5 4 10 14 0 1 0 15
27 บ้านหนองม้า 1 5 4 10 8 2 1 2 11
28 บ้านหนองไข่น้ำ 1 4 2 7 7 11 2 1 20
29 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 3 2 6 9 4 0 0 13
30 บ้านโนนมันเทศ 1 3 1 5 8 1 0 0 9
31 กันเกราพิทยาคม 1 3 1 5 2 3 1 1 6
32 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 1 3 5 9 6 1 3 16
33 บ้านบึงสาร 1 1 1 3 7 0 2 0 9
34 บ้านหลุมข้าว 1 1 1 3 6 5 0 1 11
35 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
36 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1 1 1 3 4 1 0 1 5
37 ดอนท้าววิทยา 1 1 1 3 3 2 0 0 5
38 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 0 2 3 3 0 1 6
39 บ้านทับช้าง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
40 โคกเพชรสระมโนรา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
41 ตำบลบ้านโพธิ์ 1 0 2 3 4 2 0 0 6
42 บ้านดอนหวาย 1 0 1 2 4 1 2 1 7
43 บ้านภูเขาลาด 1 0 1 2 4 0 0 0 4
44 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
45 บ้านหนองพลอง 1 0 1 2 2 3 1 0 6
46 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านธารปราสาท 1 0 0 1 4 1 0 0 5
48 วัดบ้านหนองบัวศาลา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
49 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 1 0 0 1 3 3 0 0 6
50 บ้านมะรุม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
51 บ้านกระถินหนองเครือชุด 1 0 0 1 3 0 1 0 4
52 โยธินนุกูล 1 0 0 1 2 1 1 0 4
53 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านคล้าโนนคราม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
55 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านหนองแจง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 เสนานุเคราะห์ 0 4 3 7 7 6 0 1 13
61 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 0 4 0 4 4 8 2 4 14
62 บ้านบิง 0 2 0 2 4 1 0 0 5
63 อ่างห้วยยาง 0 2 0 2 4 0 0 1 4
64 บ้านลำเชิงไกร 0 1 1 2 3 0 0 0 3
65 บ้านมาบมะค่า 0 1 0 1 5 3 2 0 10
66 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 5 2 0 0 7
67 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 1 0 1 3 2 1 0 6
68 บ้านพะเนา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
69 โพธารามพิทยาคม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
70 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 1 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านด่านเกวียน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านกล้วยจอหอ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านลองตอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านต่างตา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านเสลาถั่วแปบ 0 1 0 1 0 2 0 1 2
76 บ้านหนองพลวง 0 0 2 2 6 4 0 1 10
77 ชลประทานสงเคราะห์ 0 0 1 1 8 4 1 0 13
78 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 6 3 0 0 9
79 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 0 1 1 4 3 1 0 8
80 สามัคคีรถไฟ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
81 บ้านกรูดหนองออก 0 0 1 1 4 0 1 0 5
82 วัดบ้านด่านคนคบ 0 0 1 1 3 4 0 0 7
83 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 บ้านดอนชมพู 0 0 1 1 3 0 0 0 3
85 บ้านหนองรังกา 0 0 1 1 2 0 2 0 4
86 บ้านขามชั่งโค 0 0 1 1 1 0 1 1 2
87 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
88 บ้านคนชุม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 เปลาะปลอเมืองที 0 0 0 0 5 2 1 0 8
90 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
91 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
92 โคราชวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
93 บ้านพุดซา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองปรู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
95 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
96 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
97 ไตรคามสามัคคี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
98 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
99 บ้านหลักร้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 เทศบาลตลาดเเค 0 0 0 0 2 0 0 3 2
101 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 อนุบาลตลาดแค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
104 บ้านระกาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 ด่านทองหลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
110 บ้านขามเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านจันอัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านบึงทับช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหมื่นไวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 อนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 เกียรติคุณวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
118 บึงสาลี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านกระเพรา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านซาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านด่านติง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านดอนผวา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 อนุบาลบ้านภาษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านกระโดน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 ยองแยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 114 96 349 567 237 60 54 864