สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสระแก้ว 31 2 0 2 33
2 อนุบาลนครราชสีมา 21 3 1 0 25
3 เมืองนครราชสีมา 18 3 1 0 22
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 17 7 2 2 26
5 บ้านจอหอ 17 3 0 2 20
6 สุขานารี 17 3 0 1 20
7 บ้านพลจลก 16 12 2 2 30
8 มารีย์วิทยา 14 9 2 2 25
9 สวนหม่อน 14 0 1 0 15
10 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 13 13 1 1 27
11 ประชาสามัคคี 10 8 3 4 21
12 บ้านโคกสูง 10 3 5 0 18
13 บ้านหนองตาคง 10 3 1 0 14
14 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 10 1 0 1 11
15 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 10 0 0 0 10
16 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 9 6 1 3 16
17 บ้านเหล่าพิทยาคม 9 4 0 0 13
18 บ้านพะไล 9 1 1 0 11
19 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 8 5 0 0 13
20 สุขานารี 2 (หนองขอน) 8 5 0 0 13
21 ชลประทานสงเคราะห์ 8 4 1 0 13
22 บ้านหนองม้า 8 2 1 2 11
23 บ้านโนนมันเทศ 8 1 0 0 9
24 บ้านหนองไข่น้ำ 7 11 2 1 20
25 เสนานุเคราะห์ 7 6 0 1 13
26 ไตรมิตรวิทยา 7 5 1 0 13
27 บ้านบึงสาร 7 0 2 0 9
28 บ้านดอนขวาง 7 0 0 0 7
29 บ้านหลุมข้าว 6 5 0 1 11
30 บ้านสะพาน 6 4 2 1 12
31 บ้านหนองพลวง 6 4 0 1 10
32 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 6 3 0 0 9
33 บ้านบึงตะโก 6 2 0 0 8
34 บ้านมาบมะค่า 5 3 2 0 10
35 เปลาะปลอเมืองที 5 2 1 0 8
36 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 5 2 0 0 7
37 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 5 1 0 0 6
38 รวมมิตรวิทยา 5 0 0 0 5
39 เคหะประชาสามัคคี 5 0 0 0 5
40 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 5 0 0 0 5
41 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 4 8 2 4 14
42 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 3 1 0 8
43 ตำบลบ้านโพธิ์ 4 2 0 0 6
44 บ้านดอนหวาย 4 1 2 1 7
45 สามัคคีรถไฟ 4 1 1 0 6
46 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 4 1 0 1 5
47 บ้านธารปราสาท 4 1 0 0 5
48 บ้านบิง 4 1 0 0 5
49 วัดบ้านหนองบัวศาลา 4 0 1 0 5
50 บ้านกรูดหนองออก 4 0 1 0 5
51 อ่างห้วยยาง 4 0 0 1 4
52 บ้านภูเขาลาด 4 0 0 0 4
53 บ้านหัวทะเล 3 5 0 2 8
54 วัดบ้านด่านคนคบ 3 4 0 0 7
55 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 4 0 0 7
56 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 3 0 1 6
57 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 3 3 0 0 6
58 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 3 2 1 0 6
59 ดอนท้าววิทยา 3 2 0 0 5
60 บ้านพะเนา 3 2 0 0 5
61 โพธารามพิทยาคม 3 1 1 0 5
62 โคราชวิทยา 3 1 0 1 4
63 บ้านมะรุม 3 1 0 0 4
64 บ้านสมมิตรภาพที่93 3 1 0 0 4
65 บ้านพุดซา 3 1 0 0 4
66 บ้านหนองปรู 3 1 0 0 4
67 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 3 1 0 0 4
68 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 3 0 1 0 4
69 บ้านกระถินหนองเครือชุด 3 0 1 0 4
70 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 3 0 1 0 4
71 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 3 0 0 0 3
72 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
73 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 3 0 0 0 3
74 บ้านดอนชมพู 3 0 0 0 3
75 กันเกราพิทยาคม 2 3 1 1 6
76 บ้านหนองพลอง 2 3 1 0 6
77 บ้านทับช้าง 2 3 0 0 5
78 ไตรคามสามัคคี 2 3 0 0 5
79 โยธินนุกูล 2 1 1 0 4
80 บ้านละลมโพธิ์ 2 1 1 0 4
81 บ้านด่านเกวียน 2 1 0 0 3
82 บ้านหนองรังกา 2 0 2 0 4
83 บ้านหลักร้อย 2 0 1 0 3
84 เทศบาลตลาดเเค 2 0 0 3 2
85 โคกเพชรสระมโนรา 2 0 0 1 2
86 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 0 0 0 2
88 บ้านกล้วยจอหอ 2 0 0 0 2
89 บ้านลองตอง 2 0 0 0 2
90 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 0 0 0 2
91 อนุบาลตลาดแค 2 0 0 0 2
92 บ้านวังม่วง 1 3 0 1 4
93 บ้านคล้าโนนคราม 1 2 0 1 3
94 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 1 0 0 2
95 บ้านระกาย 1 1 0 0 2
96 บ้านหนองอ้อ 1 1 0 0 2
97 บ้านขามชั่งโค 1 0 1 1 2
98 บ้านหนองแจง 1 0 1 0 2
99 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1 0 1 0 2
100 บ้านคนชุม 1 0 1 0 2
101 ด่านทองหลาง 1 0 1 0 2
102 บ้านหนองระเวียง 1 0 0 1 1
103 บ้านหนองโจด 1 0 0 1 1
104 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0 1 1
105 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1 0 0 0 1
106 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 0 0 0 1
107 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 0 0 0 1
108 บ้านต่างตา 1 0 0 0 1
109 บ้านขามเฒ่า 1 0 0 0 1
110 บ้านจันอัด 1 0 0 0 1
111 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 0 1
112 บ้านมะค่า 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองจำปา 1 0 0 0 1
114 บ้านหมื่นไวย 1 0 0 0 1
115 อนุบาลบ้านผู้การ 1 0 0 0 1
116 เกียรติคุณวิทยา 0 3 0 1 3
117 บ้านเสลาถั่วแปบ 0 2 0 1 2
118 บึงสาลี 0 2 0 0 2
119 บ้านศรีสุข 0 2 0 0 2
120 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 1 0 0 1
121 บ้านกระเพรา 0 1 0 0 1
122 บ้านคอหงษ์ 0 1 0 0 1
123 บ้านซาด 0 1 0 0 1
124 บ้านด่านติง 0 1 0 0 1
125 บ้านหญ้าคาใต้ 0 1 0 0 1
126 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองตะไก้ 0 1 0 0 1
128 วัดทุ่งสว่าง 0 1 0 0 1
129 บ้านดอนผวา 0 0 1 0 1
130 อนุบาลบ้านภาษา 0 0 1 0 1
131 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 1 0
132 บ้านกระโดน 0 0 0 1 0
133 ยองแยง 0 0 0 1 0
134 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0
135 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 0 0 0
136 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0
137 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 0 0 0 0
รวม 567 237 60 54 864