เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านระกาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.33 เงิน 4
5 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนมันเทศ สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านพุดซา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5
6 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5
7 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5
8 บ้านกล้วยจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
10 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรคฺ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
11 บ้านหนองระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
12 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
13 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
14 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
15 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.60 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.63 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสมมิตรภาพที่93 สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.96 ทอง 5
6 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.63 ทอง 6
7 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 73.29 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุดซา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านสมมิตรภาพที่93 สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 5
6 บ้านกรูดหนองออก สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 7
8 โคราชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านจันอัด สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกเพชรสระมโนรา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
5 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
6 บ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 7
8 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 8
9 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.25 ทอง 4
5 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
6 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
7 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 4
5 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 5
6 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 8
9 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 4
6 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคนชุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เปลาะปลอเมืองที สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 4
5 บ้านบึงทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 5
6 บ้านโนนมันเทศ สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 6
7 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านลำเชิงไกร สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 9
10 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 10
11 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 11
12 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 12
13 บ้านมาบมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 13
14 โคราชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 14
15 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 15
16 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 4
5 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 7
8 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 4
5 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านหนองรังกา สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 6
7 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 7
8 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 8
9 บ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางน้อยหัวสิบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านธารปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5
7 บ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 7
9 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 7
10 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 7
11 บ้านมาบมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 11
12 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 12
13 บ้านระกาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 13
14 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 14
15 เปลาะปลอเมืองที สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 14
16 เสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 4
5 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 5
6 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 7
8 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 8
9 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 1 29 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 28 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4
6 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4
7 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 7
8 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 7
9 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 9
11 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 11
12 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 12
13 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 13
14 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 14
15 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 15
16 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 15
17 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 15
18 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.50 ทอง 4
5 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.50 ทอง 5
6 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.25 เงิน 6
7 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 75.50 เงิน 7
8 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 73.25 เงิน 8
9 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 71.75 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านหมื่นไวย สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 8
9 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 8
10 โคราชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 8
11 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 11
12 โยธินนุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 11
13 บ้านกรูดหนองออก สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 13
14 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 13
15 บ้านมาบมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 13
16 บ้านสมมิตรภาพที่93 สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 13
17 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75.25 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน