ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการแข่งขัน

เรียนทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม

    ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้กำหนดเพิ่มเติมรายละเอียด การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  กิจกรรมพื้นเมือง  และคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=153&t=20563&sid=530607f3b8a5b904186d0b7ca9506de5 

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13:29 น.