ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม
แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่ http://www.esan65.sillapa.net/sp-nma1/ หากพบข้อผิดพลาด แจ้งแก้ไขที่อีเมล jkkeang@gmail.com ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 

2.ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ หากไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ให้แจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ขอสละสิทธิ์การแข่งขัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้

3. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ที่ http://www.esan65.sillapa.net/sp-nma1/ และ http://www.esan65.sillapa.net/
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:05 น.