ข้อกำหนดเพิ่มเติม computer 58

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

          คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมและหัวข้อการแข่งขันจากการประชุมคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  วันที่ 18 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุขานารี ดังนี้

 1. ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
  1. นักเรียนสามารถเข้าไปติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น   ก่อนการแข่งขันได้ 1 ชั่วโมง (เวลา 08.00 – 09.00)  ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตัดสิน และส่งแผ่นให้คณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
  2. ให้ทีมที่เข้าแข่งขันที่ต้องใช้ไมโครโฟน หูฟังและ จอยสติ๊ก ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง

       2. ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7   Microsoft Office  2010 (เมนูภาษาอังกฤษ) ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำ Microsoft Office  version อื่นมาติดตั้งได้โดยนำมาเอง

       3. หัวข้อการแข่งขันแต่ละรายการแข่งขัน

          4.1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ป.1 - 3   กำหนด 3 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน        

 • ในหลวงของเรา
 • เด็กดีที่หนูอยากเป็น
 • ครอบครัวสุขสันต์

4.2 การใช้โปรแกรมนำเสนอ ป. 4 - 6  กำหนด 4 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน     

 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยม 12 ประการ

4.3  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1 –และ  ม.1 –3 จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน

 • ห้องนอน
 • ห้องรับแขก
 • ห้องทำงาน
  1. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป. 4 - 6
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • อาเซียน
 • สิ่งแวดล้อม

4.5 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1 –3

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • อาเซียน
 • สิ่งแวดล้อม

4.6 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation) ม.1- 3

 • โตไปไม่โกง

4.7 การสร้าง Web แบบ Web Editor  ป. 4 – 6 และ  ม.1 –3       

 • ประเทศไทยของเรา

4.8 การสร้าง Web แบบ CMS  ม. 1- 3  6  กำหนด 3 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน       

 • อาเซียน
 • Lobg Live The King
 • เที่ยวทั่วไทย 4 ภาค

                       ** ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างเว็บ อย่างน้อย 5 Page และ  5 Post และมีส่วนของ Header ,Footer และ sldebar ด้วย

4.9 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book   ป. 4-6  กำหนด 3 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน        

 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยม 12 ประการ

4.10 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book   ม. 1 -3  กำหนด 4 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน     

 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ใต้ร่มพระบารมี
 • โคราชบ้านเรา
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13:17 น.