หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นางสาวรุ่งทิพา โพธิ์นอก   084-4972311
2 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นางปัทมพร สุรกิจบวร   081-8767561
3 โรงเรียนท่าช่างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์   089-6586261
4 โรงเรียนท่าช่างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล   089-7188055
5 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นายวุฒิชัย จันทะจร   089-7226915
6 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม   089-9479313
7 โรงเรียนโนนพฤกษ์ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นางพยอม รัตนาภรณ์   085-6829945

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]