หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
-
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
-
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
-
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2
-
09.00-15.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 8 ต.ค. 2558 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]