หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 27 20 74.07% 3 11.11% 1 3.7% 3 11.11% 27
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 24 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 0 0% 24
3 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 25 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
4 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 24 16 66.67% 4 16.67% 1 4.17% 3 12.5% 24
5 โรงเรียนบ้านหนองสาย 23 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 16 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
9 โรงเรียนบ้านหินดาด 18 10 55.56% 4 22.22% 0 0% 4 22.22% 18
10 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
11 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 18 10 55.56% 2 11.11% 2 11.11% 4 22.22% 18
12 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 15 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
13 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 19 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
14 โรงเรียนบ้านละลม 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
15 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านแสนสุข 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
18 โรงเรียนบ้านหนองกก 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
20 โรงเรียนบ้านหนองยาง 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านละกอ 19 8 42.11% 5 26.32% 0 0% 6 31.58% 19
22 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 17 8 47.06% 3 17.65% 1 5.88% 5 29.41% 17
24 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
25 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
28 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
30 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านสารภี 16 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 5 31.25% 16
34 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
35 โรงเรียนชาติวิทยา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านปอพราน 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนวัดเหมสูง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดหนองนา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
41 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านโนนทอง 9 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
44 โรงเรียนบ้านโจด 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
49 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 16 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 8 50% 16
50 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
52 โรงเรียนบ้านบึงไทย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
55 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 9 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
56 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านดงพลอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนวัดหนองจอก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านบิง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนบ้านตะโก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านตูม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านสวนหอม 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนวัดหนองพลวง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านยอกขาม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านหินโคน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดหินมงคล 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านตะแกรง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านปรางค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านสวนปอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
92 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
93 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านโคกพระ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านช่องโค 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
99 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดกุดสวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนเก้งเต็ก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
116 โรงเรียนไทรทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองบอน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดสลักได 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านดะแลง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านสระซาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านถนนหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านบึงพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนภูทองวิทยา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
149 โรงเรียนบ้านกรูด 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
151 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านกันผม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านพระ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
169 โรงเรียนวัดพะโค 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
170 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองแมว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]