หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี 0 0 0
3 004 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 0 0 0
4 006 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 11 26 16
5 007 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 6 20 13
6 008 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 13 33 19
7 009 โรงเรียนชาติวิทยา 8 25 13
8 010 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 6 17 8
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 11 32 19
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 16 36 16
11 013 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 3 5 3
12 014 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 7 13 9
13 016 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 14 24 15
14 015 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 0 0 0
15 025 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 6 18 12
16 026 โรงเรียนบ้านกรูด 4 12 8
17 027 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 2 4 3
18 028 โรงเรียนบ้านกันผม 1 2 1
19 029 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 5 10 6
21 031 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 2 4 3
22 032 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 3 3 3
23 034 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 5 14 7
24 035 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 1 1 1
25 036 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 2 4 2
26 042 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 3 2
27 044 โรงเรียนบ้านช่องโค 3 9 3
28 045 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 4 15 7
29 046 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 2 4 3
30 047 โรงเรียนบ้านดงพลอง 5 12 9
31 050 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
32 049 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 3 8 5
33 048 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 3 4 3
34 051 โรงเรียนบ้านดะแลง 2 4 3
35 053 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 10 18 11
36 052 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 15 25 20
37 054 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 4 19 8
38 057 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 4 9 7
39 055 โรงเรียนบ้านตะแกรง 4 6 4
40 056 โรงเรียนบ้านตะโก 4 6 5
41 059 โรงเรียนบ้านตูม 4 8 4
42 058 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 13 20 17
43 060 โรงเรียนบ้านถนนหัก 1 2 2
44 061 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
45 062 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 5 3
46 069 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 3 9 6
47 063 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 5 11 9
48 064 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 10 10 10
49 066 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 6 13 8
50 067 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 11 90 27
51 068 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 19 30 26
52 065 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 10 19 17
53 070 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 6 13 9
54 071 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 2 2 2
55 082 โรงเรียนบ้านบิง 6 18 9
56 083 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 4 5 4
57 085 โรงเรียนบ้านบึงพระ 1 1 1
58 084 โรงเรียนบ้านบึงไทย 6 8 7
59 086 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 18 31 25
60 087 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 4 7 4
61 088 โรงเรียนบ้านปรางค์ 4 8 8
62 089 โรงเรียนบ้านปอพราน 9 22 10
63 092 โรงเรียนบ้านพระ 2 4 3
64 090 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 12 28 15
65 091 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 17 51 21
66 093 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 5 29 13
67 096 โรงเรียนบ้านยอกขาม 6 14 8
68 097 โรงเรียนบ้านละกอ 19 48 32
69 098 โรงเรียนบ้านละลม 17 35 22
70 099 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 15 34 24
71 102 โรงเรียนบ้านสระซาง 2 4 3
72 104 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 0 0 0
73 103 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 1 1
74 101 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 3 2
75 105 โรงเรียนบ้านสวนปอ 4 4 4
76 106 โรงเรียนบ้านสวนหอม 8 18 14
77 107 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 10 25 15
78 108 โรงเรียนบ้านสารภี 16 32 22
79 111 โรงเรียนบ้านหนองกก 10 23 15
80 112 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 9 8
81 114 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 12 7
82 113 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 6 6
83 115 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 6 19 9
84 116 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
85 117 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 3 24 10
86 119 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 3 2
87 118 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 15 42 24
88 121 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 3 8 5
89 122 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 5 16 7
90 123 โรงเรียนบ้านหนองบอน 3 5 5
91 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 2 43 8
92 126 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 1 1
93 125 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 5 3
94 127 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 4 6 5
95 128 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 6 12 9
96 129 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 8 5
97 132 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 8 15 12
98 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 6 4
99 135 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 24 47 36
100 136 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 17 42 28
101 139 โรงเรียนบ้านหนองยาง 16 28 23
102 140 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 0 0 0
103 141 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 16 36 26
104 142 โรงเรียนบ้านหนองสาย 23 42 32
105 145 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 27 103 54
106 143 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 4 17 8
107 137 โรงเรียนบ้านหนองแมว 1 10 1
108 133 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 0
109 144 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 3 1
110 120 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 5 3
111 130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 6 1
112 131 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 12 7
113 138 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 8 30 17
114 146 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 4 6 6
115 147 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 10 21 12
116 150 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 9 44 11
117 151 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 3 14 8
118 152 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 3 5 5
119 154 โรงเรียนบ้านหินดาด 18 56 28
120 153 โรงเรียนบ้านหินโคน 5 8 7
121 149 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 4 10 7
122 148 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 10 18 14
123 094 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 1 3 1
124 095 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 4 10 5
125 109 โรงเรียนบ้านแสนสุข 13 30 20
126 033 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 1 1 1
127 037 โรงเรียนบ้านโคกพระ 4 8 5
128 038 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1 34 9
129 039 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 4 2
130 040 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 2 7 3
131 041 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 2 2 2
132 043 โรงเรียนบ้านโจด 7 11 9
133 072 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 3 2
134 073 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1 2 1
135 074 โรงเรียนบ้านโนนทอง 9 18 12
136 075 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 1 3 2
137 076 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 4 10 5
138 077 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 6 9 8
139 078 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 1 1
140 080 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 8 4
141 081 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1 1 1
142 079 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 2 2 2
143 110 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 3 4 3
144 156 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 2 5 4
145 157 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0
146 155 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 7 13 7
147 158 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 0 0 0
148 160 โรงเรียนภูทองวิทยา 4 9 5
149 161 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1 3 2
150 162 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 8 22 13
151 163 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2 6 4
152 100 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 3 2
153 164 โรงเรียนวัดกุดสวาย 2 6 4
154 165 โรงเรียนวัดพะโค 2 4 2
155 166 โรงเรียนวัดสลักได 3 6 3
156 167 โรงเรียนวัดหนองจอก 5 8 7
157 168 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 9 28 19
158 169 โรงเรียนวัดหนองนา 8 16 11
159 170 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 7 9 8
160 171 โรงเรียนวัดหนองพลวง 7 16 11
161 172 โรงเรียนวัดหินมงคล 6 9 6
162 173 โรงเรียนวัดเหมสูง 11 41 22
163 174 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1 2 2
164 175 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 2 4 3
165 176 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
166 178 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 3 6 6
167 177 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 6 18 7
168 180 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 3 10 4
169 182 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 11 28 17
170 184 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 1 3 2
171 183 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 2 2 2
172 185 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 12 25 18
173 188 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 2 4 2
174 189 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 8 20 8
175 003 โรงเรียนเก้งเต็ก 5 9 6
176 021 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 25 58 41
177 020 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 6 15 8
178 159 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 0 0 0
179 179 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 24 53 37
180 005 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1 2 1
181 017 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 19 51 30
182 024 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 2 12 5
183 022 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1 6 3
184 023 โรงเรียนไทรทอง 4 10 6
185 019 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 2 4 2
186 181 โรงเรียนอนุบาลณัฐญา 0 0 0
187 186 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 1 3 1
188 187 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 0 0 0
รวม 1067 2653 1593
4246

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]