สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหัวแรด 20 3 1 3 24
2 บ้านหนองม่วงหวาน 16 6 2 0 24
3 เทียมนครวิทยา 16 5 2 2 23
4 เสมาอุปถัมภ์ 16 4 1 3 21
5 บ้านหนองสาย 14 5 2 2 21
6 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 13 4 1 1 18
7 บ้านหนองม่วงใหญ่ 13 3 0 1 16
8 บ้านหนองสะแก 12 3 1 0 16
9 บ้านหินดาด 10 4 0 4 14
10 บ้านด่านเกวียน 10 4 0 1 14
11 บ้านบุกระโทก 10 2 2 4 14
12 บ้านลุงเขว้า 10 1 1 3 12
13 บ้านท่าอ่าง 9 5 1 4 15
14 บ้านละลม 9 3 2 3 14
15 บ้านหนองตะไก้ 9 3 1 2 13
16 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 9 2 1 0 12
17 บ้านแสนสุข 9 1 1 2 11
18 บ้านหนองกก 9 1 0 0 10
19 บ้านพระนารายณ์ 9 0 1 2 10
20 บ้านหนองยาง 8 5 1 2 14
21 บ้านละกอ 8 5 0 6 13
22 ชุมชนสว่างวิทยา 8 3 2 1 13
23 บ้านพระพุทธ 8 3 1 5 12
24 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 8 2 0 3 10
25 บ้านท่าลี่ 8 2 0 1 10
26 บ้านห้วยแคน 7 3 0 0 10
27 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 7 2 0 2 9
28 บ้านสว่างวิทยา 7 2 0 1 9
29 บ้านหลุ่งประดู่ 7 2 0 1 9
30 วัดหนองนกคุ่ม 7 0 2 0 9
31 วัดหนองบัวยอดแก้ว 7 0 0 0 7
32 ชุมชนบ้านทับสวาย 6 4 1 0 11
33 บ้านสารภี 6 3 2 5 11
34 จักราชราษฎร์สามัคคี 6 3 2 0 11
35 ชาติวิทยา 6 1 0 0 7
36 ชุมชนวัดรวง 6 1 0 0 7
37 บ้านปอพราน 6 0 1 2 7
38 วัดเหมสูง 5 4 2 0 11
39 บ้านใหม่ไทยเจริญ 5 1 1 0 7
40 วัดหนองนา 5 1 0 2 6
41 ชลประทานนาตลิ่งชัน 5 1 0 0 6
42 บ้านนาตะคุ 5 1 0 0 6
43 บ้านโนนทอง 5 0 1 3 6
44 บ้านโจด 5 0 1 1 6
45 บ้านพิชิตคเชนทร์ 5 0 0 0 5
46 บ้านหนองพลอง 4 3 0 1 7
47 รัฐการุณวิทยา 4 3 0 1 7
48 ชลประทานบ้านกอโจด 4 2 3 4 9
49 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 4 2 2 8 8
50 อำนวยศิลป์สารกิจ 4 2 2 0 8
51 บ้านด่านพัฒนา 4 2 1 3 7
52 บ้านหนองจระเข้หิน 4 2 0 0 6
53 บ้านบึงไทย 4 2 0 0 6
54 บ้านท่าตะแบก 4 1 1 4 6
55 บ้านหัวทำนบ 4 1 0 4 5
56 บ้านหนองกระทุ่ม 4 1 0 1 5
57 บ้านดงพลอง 4 1 0 0 5
58 วัดหนองจอก 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองไผ่ 4 0 2 0 6
60 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 4 0 1 0 5
61 บ้านบิง 4 0 0 2 4
62 เทเรซาอุปถัมภ์ 4 0 0 2 4
63 บ้านตะโก 4 0 0 0 4
64 บ้านตูม 4 0 0 0 4
65 บ้านสวนหอม 3 5 0 0 8
66 วัดหนองพลวง 3 4 0 0 7
67 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 3 3 3 1 9
68 บ้านหนองไม้ไผ่ 3 2 1 2 6
69 บ้านโนนพฤกษ์ 3 2 1 0 6
70 บ้านกระทุ่มแท่น 3 2 0 1 5
71 บ้านหนองขาม 3 2 0 1 5
72 บ้านยอกขาม 3 2 0 1 5
73 บ้านหินโคน 3 2 0 0 5
74 วัดหินมงคล 3 1 1 1 5
75 บ้านท่าตะเคียน 3 1 1 0 5
76 บ้านตะคร้อ 3 1 0 0 4
77 บ้านหนองบุนนาก 3 1 0 0 4
78 บ้านปรางค์ 3 1 0 0 4
79 บ้านโนนปอแดง 3 1 0 0 4
80 บ้านตะกุดเครือปลอก 3 1 0 0 4
81 บ้านสวนปอ 3 1 0 0 4
82 บ้านตะแกรง 3 1 0 0 4
83 บ้านห้วยปอ 3 0 0 1 3
84 บ้านทุ่งหัวขวาน 3 0 0 0 3
85 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 0 3
86 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 0 3
87 บ้านทองหลาง 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองชุมแสง 3 0 0 0 3
89 บ้านบึงทับปรางค์ 2 2 0 0 4
90 บ้านซับตะคร้อ 2 1 1 0 4
91 บ้านท่าลาดขาว 2 1 0 3 3
92 บ้านหนองปรึก 2 1 0 3 3
93 บ้านกุดจอกใหญ่ 2 1 0 2 3
94 บ้านหลุ่งตะเคียน 2 1 0 1 3
95 บ้านโคกพระ 2 1 0 1 3
96 บ้านหนองนกกวัก 2 1 0 0 3
97 บ้านช่องโค 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองนกเขา 2 0 1 2 3
99 บ้านดอนพราหมณ์ 2 0 1 0 3
100 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 2 0 1 0 3
101 บ้านบุวังหว้า 2 0 0 2 2
102 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 2 0 0 1 2
103 บ้านกอกวิทยา 2 0 0 0 2
104 บ้านกุดโบสถ์ 2 0 0 0 2
105 โนนตาวิทย์ 2 0 0 0 2
106 บ้านโค้งกระโดน 2 0 0 0 2
107 วัดกุดสวาย 2 0 0 0 2
108 บ้านซ่าเลือด 2 0 0 0 2
109 บ้านโคกสะอาด 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
111 ชุมชนดอนไพล 1 3 1 1 5
112 เก้งเต็ก 1 2 1 1 4
113 บ้านหัวสะพาน 1 2 0 0 3
114 หนองพลวงพิทยา 1 2 0 0 3
115 บ้านหนองเสาเดียว 1 1 1 1 3
116 ไทรทอง 1 1 1 1 3
117 วัดสลักได 1 1 1 0 3
118 บ้านหนองบอน 1 1 1 0 3
119 สายมิตรหนองบุญมาก 11 1 1 1 0 3
120 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 1 1 0 1 2
121 บ้านนาตาวงษ์ 1 1 0 0 2
122 ราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
123 บ้านหนองบัวกลาง 1 1 0 0 2
124 บ้านดะแลง 1 1 0 0 2
125 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 1 1 0 0 2
126 บ้านดอนเกตุ 1 0 0 1 1
127 บ้านสระซาง 1 0 0 1 1
128 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1 0 0 1 1
129 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกพลวง 1 0 0 0 1
131 โคกวังวนวิทยา 1 0 0 0 1
132 รักชาติประชาบำรุง 1 0 0 0 1
133 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 0 1
134 บ้านคลองกลาง 1 0 0 0 1
135 บ้านถนนหัก 1 0 0 0 1
136 บ้านบึงพระ 1 0 0 0 1
137 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 0 0 0 1
138 บ้านสระแก้ว 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองโสน 1 0 0 0 1
140 บ้านเมืองพลับพลา 1 0 0 0 1
141 บ้านโกรกไม้แดง 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนขึ้ตุ่น 1 0 0 0 1
143 บ้านโนนตาพรม 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1 0 0 0 1
145 สมบูรณ์วัฒนา 1 0 0 0 1
146 อนุบาลสมปอง 1 0 0 0 1
147 ภูทองวิทยา 0 3 0 1 3
148 สายมิตรโชคชัย 3 0 2 3 1 5
149 บ้านกรูด 0 2 2 0 4
150 บ้านเมืองรัง 0 2 2 0 4
151 ณัฐญาศึกษา 0 2 0 0 2
152 บ้านโคกสำโรง 0 2 0 0 2
153 อรพิมพ์วิทยา 0 2 0 0 2
154 บ้านโนนเพชร 0 1 1 0 2
155 สมานมิตรวิทยา 0 1 1 0 2
156 ชุมชนพลับพลา 0 1 0 2 1
157 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 1
158 บ้านกันผม 0 1 0 0 1
159 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
161 บ้านโนนพะไล 0 1 0 0 1
162 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองปรือ 0 0 3 1 3
164 บ้านคลองสารเพชร 0 0 2 0 2
165 บ้านโนนทะยุง 0 0 1 0 1
166 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 1 0 1
167 บ้านพระ 0 0 0 2 0
168 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 2 0
169 วัดพะโค 0 0 0 2 0
170 บ้านจอมศรี 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองแมว 0 0 0 1 0
รวม 617 218 83 147 1,065