สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหัวแรด 20 3 1 3 24
2 บ้านหนองม่วงหวาน 16 6 2 0 24
3 เทียมนครวิทยา 16 5 2 2 23
4 เสมาอุปถัมภ์ 15 4 1 3 20
5 บ้านหนองสาย 14 5 2 2 21
6 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 12 4 1 1 17
7 บ้านหนองสะแก 12 3 1 0 16
8 บ้านหนองม่วงใหญ่ 12 3 0 1 15
9 บ้านหินดาด 10 4 0 4 14
10 บ้านด่านเกวียน 10 4 0 1 14
11 บ้านบุกระโทก 10 2 2 4 14
12 บ้านลุงเขว้า 10 1 1 3 12
13 บ้านท่าอ่าง 9 5 1 4 15
14 บ้านละลม 9 3 2 3 14
15 บ้านหนองตะไก้ 9 3 1 2 13
16 บ้านหนองกก 9 1 0 0 10
17 บ้านหนองยาง 8 5 1 2 14
18 บ้านละกอ 8 5 0 6 13
19 ชุมชนสว่างวิทยา 8 3 2 1 13
20 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 8 2 0 3 10
21 บ้านพระนารายณ์ 8 0 1 2 9
22 บ้านพระพุทธ 7 3 1 5 11
23 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 7 2 1 0 10
24 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 7 2 0 2 9
25 บ้านสว่างวิทยา 7 2 0 1 9
26 บ้านหลุ่งประดู่ 7 2 0 1 9
27 วัดหนองนกคุ่ม 7 0 2 0 9
28 วัดหนองบัวยอดแก้ว 7 0 0 0 7
29 บ้านสารภี 6 3 2 5 11
30 บ้านห้วยแคน 6 3 0 0 9
31 ชุมชนวัดรวง 6 1 0 0 7
32 บ้านปอพราน 6 0 1 2 7
33 ชุมชนบ้านทับสวาย 5 4 1 0 10
34 บ้านใหม่ไทยเจริญ 5 1 1 0 7
35 วัดหนองนา 5 1 0 2 6
36 ชลประทานนาตลิ่งชัน 5 1 0 0 6
37 บ้านนาตะคุ 5 1 0 0 6
38 บ้านโนนทอง 5 0 1 3 6
39 บ้านพิชิตคเชนทร์ 5 0 0 0 5
40 วัดเหมสูง 4 4 2 0 10
41 จักราชราษฎร์สามัคคี 4 3 2 0 9
42 รัฐการุณวิทยา 4 3 0 1 7
43 ชลประทานบ้านกอโจด 4 2 3 4 9
44 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 4 2 2 8 8
45 อำนวยศิลป์สารกิจ 4 2 2 0 8
46 บ้านด่านพัฒนา 4 2 1 3 7
47 บ้านท่าลี่ 4 2 0 1 6
48 บ้านหนองจระเข้หิน 4 2 0 0 6
49 บ้านบึงไทย 4 2 0 0 6
50 บ้านหัวทำนบ 4 1 0 4 5
51 บ้านหนองกระทุ่ม 4 1 0 1 5
52 บ้านดงพลอง 4 1 0 0 5
53 วัดหนองจอก 4 1 0 0 5
54 บ้านหนองไผ่ 4 0 2 0 6
55 บ้านโจด 4 0 1 1 5
56 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 4 0 1 0 5
57 บ้านบิง 4 0 0 2 4
58 เทเรซาอุปถัมภ์ 4 0 0 2 4
59 บ้านตะโก 4 0 0 0 4
60 บ้านตูม 4 0 0 0 4
61 บ้านสวนหอม 3 5 0 0 8
62 วัดหนองพลวง 3 4 0 0 7
63 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 3 3 3 1 9
64 บ้านหนองพลอง 3 3 0 1 6
65 บ้านหนองไม้ไผ่ 3 2 1 2 6
66 บ้านกระทุ่มแท่น 3 2 0 1 5
67 บ้านหนองขาม 3 2 0 1 5
68 บ้านยอกขาม 3 2 0 1 5
69 บ้านหินโคน 3 2 0 0 5
70 บ้านท่าตะแบก 3 1 1 4 5
71 บ้านแสนสุข 3 1 1 2 5
72 วัดหินมงคล 3 1 1 1 5
73 บ้านท่าตะเคียน 3 1 1 0 5
74 บ้านหนองบุนนาก 3 1 0 0 4
75 บ้านปรางค์ 3 1 0 0 4
76 บ้านโนนปอแดง 3 1 0 0 4
77 ชาติวิทยา 3 1 0 0 4
78 บ้านตะกุดเครือปลอก 3 1 0 0 4
79 บ้านสวนปอ 3 1 0 0 4
80 บ้านตะแกรง 3 1 0 0 4
81 บ้านห้วยปอ 3 0 0 1 3
82 บ้านทุ่งหัวขวาน 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 0 3
84 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 0 3
85 บ้านทองหลาง 3 0 0 0 3
86 บ้านหนองชุมแสง 3 0 0 0 3
87 บ้านบึงทับปรางค์ 2 2 0 0 4
88 บ้านซับตะคร้อ 2 1 1 0 4
89 บ้านท่าลาดขาว 2 1 0 3 3
90 บ้านหนองปรึก 2 1 0 3 3
91 บ้านกุดจอกใหญ่ 2 1 0 2 3
92 บ้านหลุ่งตะเคียน 2 1 0 1 3
93 บ้านโคกพระ 2 1 0 1 3
94 บ้านช่องโค 2 1 0 0 3
95 บ้านหนองนกเขา 2 0 1 2 3
96 บ้านดอนพราหมณ์ 2 0 1 0 3
97 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 2 0 1 0 3
98 บ้านบุวังหว้า 2 0 0 2 2
99 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 2 0 0 1 2
100 โนนตาวิทย์ 2 0 0 0 2
101 บ้านโค้งกระโดน 2 0 0 0 2
102 วัดกุดสวาย 2 0 0 0 2
103 บ้านซ่าเลือด 2 0 0 0 2
104 บ้านโคกสะอาด 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
106 ชุมชนดอนไพล 1 3 1 1 5
107 เก้งเต็ก 1 2 1 1 4
108 บ้านโนนพฤกษ์ 1 2 1 0 4
109 บ้านหัวสะพาน 1 2 0 0 3
110 หนองพลวงพิทยา 1 2 0 0 3
111 บ้านหนองเสาเดียว 1 1 1 1 3
112 ไทรทอง 1 1 1 1 3
113 วัดสลักได 1 1 1 0 3
114 บ้านหนองบอน 1 1 1 0 3
115 สายมิตรหนองบุญมาก 11 1 1 1 0 3
116 บ้านตะคร้อ 1 1 0 0 2
117 บ้านนาตาวงษ์ 1 1 0 0 2
118 ราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองนกกวัก 1 1 0 0 2
120 บ้านหนองบัวกลาง 1 1 0 0 2
121 บ้านดะแลง 1 1 0 0 2
122 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 1 1 0 0 2
123 บ้านดอนเกตุ 1 0 0 1 1
124 บ้านสระซาง 1 0 0 1 1
125 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1 0 0 1 1
126 บ้านกอกวิทยา 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 0 1
128 บ้านโคกพลวง 1 0 0 0 1
129 โคกวังวนวิทยา 1 0 0 0 1
130 รักชาติประชาบำรุง 1 0 0 0 1
131 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 0 1
132 บ้านคลองกลาง 1 0 0 0 1
133 บ้านถนนหัก 1 0 0 0 1
134 บ้านบึงพระ 1 0 0 0 1
135 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 0 0 0 1
136 บ้านสระแก้ว 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองโสน 1 0 0 0 1
138 บ้านเมืองพลับพลา 1 0 0 0 1
139 บ้านโกรกไม้แดง 1 0 0 0 1
140 บ้านโนนขึ้ตุ่น 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนตาพรม 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1 0 0 0 1
143 สมบูรณ์วัฒนา 1 0 0 0 1
144 อนุบาลสมปอง 1 0 0 0 1
145 ภูทองวิทยา 0 3 0 1 3
146 สายมิตรโชคชัย 3 0 2 3 1 5
147 บ้านกรูด 0 2 2 0 4
148 บ้านเมืองรัง 0 2 2 0 4
149 ณัฐญาศึกษา 0 2 0 0 2
150 บ้านโคกสำโรง 0 2 0 0 2
151 อรพิมพ์วิทยา 0 2 0 0 2
152 บ้านโนนเพชร 0 1 1 0 2
153 สมานมิตรวิทยา 0 1 1 0 2
154 ชุมชนพลับพลา 0 1 0 2 1
155 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 0 1 0 1 1
156 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 1
157 บ้านกันผม 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 1 0 0 1
159 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
160 บ้านโนนพะไล 0 1 0 0 1
161 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองปรือ 0 0 3 1 3
163 บ้านคลองสารเพชร 0 0 2 0 2
164 บ้านโนนทะยุง 0 0 1 0 1
165 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 1 0 1
166 บ้านพระ 0 0 0 2 0
167 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 2 0
168 วัดพะโค 0 0 0 2 0
169 บ้านจอมศรี 0 0 0 1 0
170 บ้านหนองแมว 0 0 0 1 0
รวม 580 218 83 147 1,028