สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองสะแก 6 3 1 10 12 3 1 0 16
2 บ้านบิง 4 0 0 4 4 0 0 2 4
3 บ้านหนองหัวแรด 3 5 2 10 20 3 1 3 24
4 บ้านหนองม่วงใหญ่ 3 4 2 9 12 3 0 1 15
5 เสมาอุปถัมภ์ 3 2 2 7 15 4 1 3 20
6 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 3 2 0 5 8 2 0 3 10
7 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 3 1 3 7 12 4 1 1 17
8 บ้านหนองสาย 3 1 2 6 14 5 2 2 21
9 ชุมชนบ้านทับสวาย 3 1 2 6 5 4 1 0 10
10 บ้านสารภี 3 1 1 5 6 3 2 5 11
11 บ้านหนองยาง 3 1 0 4 8 5 1 2 14
12 บ้านบุกระโทก 2 4 2 8 10 2 2 4 14
13 บ้านหนองม่วงหวาน 2 3 7 12 16 6 2 0 24
14 เทียมนครวิทยา 2 3 4 9 16 5 2 2 23
15 บ้านหนองกก 2 2 2 6 9 1 0 0 10
16 บ้านสว่างวิทยา 2 2 0 4 7 2 0 1 9
17 บ้านหินดาด 2 1 4 7 10 4 0 4 14
18 วัดหนองนกคุ่ม 2 1 4 7 7 0 2 0 9
19 บ้านหนองตะไก้ 2 1 2 5 9 3 1 2 13
20 วัดเหมสูง 2 1 2 5 4 4 2 0 10
21 บ้านละลม 2 1 1 4 9 3 2 3 14
22 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 2 1 0 3 7 2 1 0 10
23 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 2 1 0 3 3 3 3 1 9
24 บ้านท่าลาดขาว 2 1 0 3 2 1 0 3 3
25 วัดหนองนา 2 0 2 4 5 1 0 2 6
26 ชุมชนสว่างวิทยา 2 0 1 3 8 3 2 1 13
27 บ้านตะโก 2 0 0 2 4 0 0 0 4
28 บ้านหนองไม้ไผ่ 2 0 0 2 3 2 1 2 6
29 บ้านหินโคน 2 0 0 2 3 2 0 0 5
30 บ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1 4 4 1 0 1 5
31 บ้านท่าอ่าง 1 2 0 3 9 5 1 4 15
32 ชลประทานนาตลิ่งชัน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
33 บ้านพิชิตคเชนทร์ 1 2 0 3 5 0 0 0 5
34 บ้านหนองบุนนาก 1 2 0 3 3 1 0 0 4
35 บ้านพระพุทธ 1 1 0 2 7 3 1 5 11
36 บ้านโนนทอง 1 1 0 2 5 0 1 3 6
37 ชลประทานบ้านกอโจด 1 1 0 2 4 2 3 4 9
38 อำนวยศิลป์สารกิจ 1 1 0 2 4 2 2 0 8
39 บ้านทุ่งหัวขวาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านกุดจอกใหญ่ 1 1 0 2 2 1 0 2 3
42 โนนตาวิทย์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านลุงเขว้า 1 0 1 2 10 1 1 3 12
44 บ้านท่าตะแบก 1 0 1 2 3 1 1 4 5
45 บ้านปรางค์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
46 บ้านโค้งกระโดน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 วัดหนองบัวยอดแก้ว 1 0 0 1 7 0 0 0 7
48 ชุมชนวัดรวง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
49 บ้านดงพลอง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
50 วัดหนองจอก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
51 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 3 1 1 2 5
52 บ้านห้วยปอ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
53 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านบึงทับปรางค์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 บ้านซับตะคร้อ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
56 วัดกุดสวาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 เก้งเต็ก 1 0 0 1 1 2 1 1 4
58 บ้านตะคร้อ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านนาตาวงษ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านกอกวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโคกพลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านละกอ 0 3 0 3 8 5 0 6 13
64 บ้านโนนปอแดง 0 3 0 3 3 1 0 0 4
65 บ้านด่านเกวียน 0 2 2 4 10 4 0 1 14
66 บ้านพระนารายณ์ 0 2 2 4 8 0 1 2 9
67 จักราชราษฎร์สามัคคี 0 2 1 3 4 3 2 0 9
68 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 2 0 2 5 1 1 0 7
69 บ้านนาตะคุ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
70 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 0 2 0 2 4 2 2 8 8
71 บ้านด่านพัฒนา 0 1 2 3 4 2 1 3 7
72 บ้านท่าลี่ 0 1 1 2 4 2 0 1 6
73 วัดหนองพลวง 0 1 1 2 3 4 0 0 7
74 ชาติวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
75 บ้านซ่าเลือด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
76 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 1 0 1 7 2 0 2 9
77 บ้านหนองจระเข้หิน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
78 บ้านหัวทำนบ 0 1 0 1 4 1 0 4 5
79 บ้านโจด 0 1 0 1 4 0 1 1 5
80 บ้านตูม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านตะกุดเครือปลอก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
82 บ้านสวนปอ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 บ้านหนองปรึก 0 1 0 1 2 1 0 3 3
84 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
85 วัดสลักได 0 1 0 1 1 1 1 0 3
86 ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 โคกวังวนวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านห้วยแคน 0 0 4 4 6 3 0 0 9
89 บ้านหลุ่งประดู่ 0 0 2 2 7 2 0 1 9
90 บ้านหนองนกกวัก 0 0 2 2 1 1 0 0 2
91 บ้านปอพราน 0 0 1 1 6 0 1 2 7
92 บ้านบึงไทย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
93 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 0 0 1 1 4 0 1 0 5
94 บ้านหนองพลอง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
95 บ้านกระทุ่มแท่น 0 0 1 1 3 2 0 1 5
96 บ้านหนองขาม 0 0 1 1 3 2 0 1 5
97 บ้านบุวังหว้า 0 0 1 1 2 0 0 2 2
98 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
99 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 บ้านหัวสะพาน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
101 บ้านหนองบัวกลาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 รักชาติประชาบำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 4 3 0 1 7
105 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
106 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 0 0 2 4
107 บ้านสวนหอม 0 0 0 0 3 5 0 0 8
108 บ้านยอกขาม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
109 วัดหินมงคล 0 0 0 0 3 1 1 1 5
110 บ้านท่าตะเคียน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
111 บ้านตะแกรง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
112 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 บ้านโคกพระ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
115 บ้านช่องโค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองนกเขา 0 0 0 0 2 0 1 2 3
117 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
118 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
119 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 ชุมชนดอนไพล 0 0 0 0 1 3 1 1 5
121 บ้านโนนพฤกษ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 หนองพลวงพิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
123 บ้านหนองเสาเดียว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
124 ไทรทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
125 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านดะแลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านดอนเกตุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 บ้านสระซาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
131 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 บ้านคลองกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านบึงพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านเมืองพลับพลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านโกรกไม้แดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 อนุบาลสมปอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
146 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 0 0 0 2 3 1 5
147 บ้านกรูด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
148 บ้านเมืองรัง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
149 ณัฐญาศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 บ้านโนนเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 สมานมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 ชุมชนพลับพลา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
155 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านกันผม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
163 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 บ้านโนนทะยุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านพระ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 วัดพะโค 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 106 96 83 285 580 218 83 147 881