สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแสนสุข 7 0 0 7 9 1 1 2 11
2 บ้านหนองสะแก 6 3 1 10 12 3 1 0 16
3 บ้านหนองม่วงใหญ่ 4 4 2 10 13 3 0 1 16
4 เสมาอุปถัมภ์ 4 2 2 8 16 4 1 3 21
5 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 4 1 3 8 13 4 1 1 18
6 ชุมชนบ้านทับสวาย 4 1 2 7 6 4 1 0 11
7 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 4 1 0 5 9 2 1 0 12
8 บ้านบิง 4 0 0 4 4 0 0 2 4
9 บ้านหนองหัวแรด 3 5 2 10 20 3 1 3 24
10 บ้านท่าลี่ 3 2 1 6 8 2 0 1 10
11 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 3 2 0 5 8 2 0 3 10
12 บ้านหนองสาย 3 1 2 6 14 5 2 2 21
13 วัดเหมสูง 3 1 2 6 5 4 2 0 11
14 บ้านสารภี 3 1 1 5 6 3 2 5 11
15 ชาติวิทยา 3 1 1 5 6 1 0 0 7
16 บ้านหนองยาง 3 1 0 4 8 5 1 2 14
17 บ้านตะคร้อ 3 0 0 3 3 1 0 0 4
18 บ้านบุกระโทก 2 4 2 8 10 2 2 4 14
19 บ้านหนองม่วงหวาน 2 3 7 12 16 6 2 0 24
20 เทียมนครวิทยา 2 3 4 9 16 5 2 2 23
21 บ้านหนองกก 2 2 2 6 9 1 0 0 10
22 จักราชราษฎร์สามัคคี 2 2 1 5 6 3 2 0 11
23 บ้านสว่างวิทยา 2 2 0 4 7 2 0 1 9
24 บ้านหินดาด 2 1 4 7 10 4 0 4 14
25 วัดหนองนกคุ่ม 2 1 4 7 7 0 2 0 9
26 บ้านหนองตะไก้ 2 1 2 5 9 3 1 2 13
27 บ้านละลม 2 1 1 4 9 3 2 3 14
28 บ้านพระพุทธ 2 1 0 3 8 3 1 5 12
29 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 2 1 0 3 3 3 3 1 9
30 บ้านท่าลาดขาว 2 1 0 3 2 1 0 3 3
31 วัดหนองนา 2 0 2 4 5 1 0 2 6
32 ชุมชนสว่างวิทยา 2 0 1 3 8 3 2 1 13
33 บ้านท่าตะแบก 2 0 1 3 4 1 1 4 6
34 บ้านตะโก 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 บ้านหนองไม้ไผ่ 2 0 0 2 3 2 1 2 6
36 บ้านโนนพฤกษ์ 2 0 0 2 3 2 1 0 6
37 บ้านหินโคน 2 0 0 2 3 2 0 0 5
38 บ้านกอกวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านกุดโบสถ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านพระนารายณ์ 1 2 2 5 9 0 1 2 10
41 บ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1 4 4 1 0 1 5
42 บ้านท่าอ่าง 1 2 0 3 9 5 1 4 15
43 ชลประทานนาตลิ่งชัน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
44 บ้านพิชิตคเชนทร์ 1 2 0 3 5 0 0 0 5
45 บ้านหนองบุนนาก 1 2 0 3 3 1 0 0 4
46 บ้านโนนทอง 1 1 0 2 5 0 1 3 6
47 บ้านโจด 1 1 0 2 5 0 1 1 6
48 ชลประทานบ้านกอโจด 1 1 0 2 4 2 3 4 9
49 อำนวยศิลป์สารกิจ 1 1 0 2 4 2 2 0 8
50 บ้านทุ่งหัวขวาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านกุดจอกใหญ่ 1 1 0 2 2 1 0 2 3
53 โนนตาวิทย์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านห้วยแคน 1 0 4 5 7 3 0 0 10
55 บ้านหนองนกกวัก 1 0 2 3 2 1 0 0 3
56 บ้านลุงเขว้า 1 0 1 2 10 1 1 3 12
57 บ้านหนองพลอง 1 0 1 2 4 3 0 1 7
58 บ้านปรางค์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
59 บ้านโค้งกระโดน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดหนองบัวยอดแก้ว 1 0 0 1 7 0 0 0 7
61 ชุมชนวัดรวง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
62 บ้านดงพลอง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
63 วัดหนองจอก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
64 บ้านห้วยปอ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
65 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
66 บ้านบึงทับปรางค์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 บ้านซับตะคร้อ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
68 วัดกุดสวาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 เก้งเต็ก 1 0 0 1 1 2 1 1 4
70 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
71 บ้านนาตาวงษ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโคกพลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านละกอ 0 3 0 3 8 5 0 6 13
75 บ้านโนนปอแดง 0 3 0 3 3 1 0 0 4
76 บ้านด่านเกวียน 0 2 2 4 10 4 0 1 14
77 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 2 0 2 5 1 1 0 7
78 บ้านนาตะคุ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
79 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 0 2 0 2 4 2 2 8 8
80 บ้านด่านพัฒนา 0 1 2 3 4 2 1 3 7
81 วัดหนองพลวง 0 1 1 2 3 4 0 0 7
82 บ้านซ่าเลือด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 1 0 1 7 2 0 2 9
84 บ้านหนองจระเข้หิน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
85 บ้านหัวทำนบ 0 1 0 1 4 1 0 4 5
86 บ้านตูม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
87 บ้านตะกุดเครือปลอก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
88 บ้านสวนปอ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 บ้านหนองปรึก 0 1 0 1 2 1 0 3 3
90 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
91 วัดสลักได 0 1 0 1 1 1 1 0 3
92 ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 โคกวังวนวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหลุ่งประดู่ 0 0 2 2 7 2 0 1 9
95 บ้านปอพราน 0 0 1 1 6 0 1 2 7
96 บ้านบึงไทย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
97 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 0 0 1 1 4 0 1 0 5
98 บ้านกระทุ่มแท่น 0 0 1 1 3 2 0 1 5
99 บ้านหนองขาม 0 0 1 1 3 2 0 1 5
100 บ้านบุวังหว้า 0 0 1 1 2 0 0 2 2
101 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
102 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านหัวสะพาน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
104 บ้านหนองบัวกลาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 รักชาติประชาบำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 4 3 0 1 7
108 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
109 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 0 0 2 4
110 บ้านสวนหอม 0 0 0 0 3 5 0 0 8
111 บ้านยอกขาม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
112 วัดหินมงคล 0 0 0 0 3 1 1 1 5
113 บ้านท่าตะเคียน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
114 บ้านตะแกรง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
115 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 บ้านโคกพระ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
118 บ้านช่องโค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองนกเขา 0 0 0 0 2 0 1 2 3
120 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
121 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 ชุมชนดอนไพล 0 0 0 0 1 3 1 1 5
124 หนองพลวงพิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 บ้านหนองเสาเดียว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
126 ไทรทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
127 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 บ้านดะแลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านดอนเกตุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 บ้านสระซาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 บ้านคลองกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านบึงพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านเมืองพลับพลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านโกรกไม้แดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 อนุบาลสมปอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
148 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 0 0 0 2 3 1 5
149 บ้านกรูด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
150 บ้านเมืองรัง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
151 ณัฐญาศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 บ้านโนนเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 สมานมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 ชุมชนพลับพลา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
157 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านกันผม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
164 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
165 บ้านโนนทะยุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านพระ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 บ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 วัดพะโค 0 0 0 0 0 0 0 2 0
170 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 142 97 83 322 617 218 83 147 918