สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนดอนไพล สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลิตา  วุฒิธรรม
2. เด็กหญิงลลิตา  ทรายกระโทก
3. เด็กหญิงสุนิษา  โพนกระโทก
 
1. นางนิตยา  เฉียบกระโทก
2. นางรุจาภา  บุญอินทร์