สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระซาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แก้วกระโทก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แตงกระโทก
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มะลิใหม่
2. นางประไพ  ติระ