สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู