สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันตรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  พึ่งจันดา