สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายศตวรรษ  ทันค้า
 
1. นายสัมฤทธิ์  กลมกลาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์คง
 
1. นางวาสนา  วิชัยโย