สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.78 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชณภัต  ผายสุวรรณ
2. เด็กชายวีรพล  ทานไธสง
 
1. นายพรหมรินทร์  ดินไธสง