สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.51 ทองแดง 7 1. เด็กชายภูชิต  อุสารัมย์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ระนาดไธสง
 
1. นางเสาวคนธ์  มดแสง