สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งหมู่
2. เด็กชายธนโชติ  ลวกไธสง
3. เด็กชายสหรัฐ  ภูบาลชื่น
 
1. นายสุรทิน  โตหมื่นไวย
2. นางสุวรรณี  โตหมื่นไวย