สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูชัย  พยุหะ
2. เด็กหญิงวรการณ์  คงชู
 
1. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
2. นางกาญจนา  โสภาใต้
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประจง
2. เด็กหญิงศรีชนากานต์  จุปะมัทถา
 
1. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
2. นางกาญจนา  โสภาใต้
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลิสา  สิทธิสาร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทราช
 
1. นางทิพย์สุดา  คีรีวัชรินทร์
2. นางสาวศิริพร  จุปะมัทถา