สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายพิชิตชัย  ช่างประเสริฐ
 
1. นายสุนทร  เนื่องสุวรรณลักษณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ภูหิน
 
1. นายอำนาจ  กำเนิดเสนา