สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายจีรภัทร  ศรีดาหาร
2. เด็กชายทยาวัติ  เขียวสูงเนิน
3. เด็กชายนิสันต์  จุลพันธ์
4. เด็กชายเทพรัตน์  ศรีใหม่
5. เด็กชายเอกภพ  ควบพิมาย
6. เด็กชายเอกภาพ  งิ้วใหญ่
 
1. นายเทพฤทธิ์  นาศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  อาจพิมาย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  จำปา
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์