สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพัสกร  หมั่นทองหลาง
2. เด็กชายวัฒนา  สมัคไทย
3. เด็กชายเอกราช  ฉลาด
 
1. นายสมจิต  สมานรักษ์
2. นางกรองทอง  พุ่มพวง