สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายศิวากร  บุปผาทาโน
2. เด็กหญิงอาริษา  สบายใจ
 
1. นางพนิดา  สกิจขวา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.9 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ประประโคน
 
1. นายอัตพร  บังพิมาย