สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายธันวา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายศุภชัย   จันทร์ประกอบ
 
1. นายวิรพจน์  วงศ์วัฒน์เกษม
2. นางสาวนัยนา  สงกลาง