สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายธีรธรรม  ฉัตรหิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นามกระโทก
 
1. นางพรเพ็ญ  ชุมกระโทก
2. นายวิรพจน์  วงศ์วัฒน์เกษม