สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายชลธาร  วัชรประทีป
 
1. นางสาวภัทรธินันธ์  ภัทรดำรงสิฐ์