สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  ภูดวงกิจ
 
1. นางนภาพร  วิทิตวุฒินันท์