สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรมน  นวลกระโทก
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชุมกระโทก
3. เด็กหญิงอภิสุตา  กองกระโทก
 
1. นางอรอนงค์  สุรารักษ์
2. นางสาวปนัดดา  สาริคา