สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชัยมงคล  โพธิ์ระศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  กำหัวเรือ
3. เด็กชายรัตนากร  พลมีเดช
4. เด็กชายรัตนากร  เตรียมไธง
5. เด็กหญิงวนิดา  นันทะรักษ์
6. เด็กชายสิรภัทร  สำราญสุข
 
1. นายสัญญา  พิมพา