สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  อินจันทึก
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  สามีรัมย์
3. เด็กชายสรายุทธ  ปุริโส
 
1. นายสมพร  หาญโก่ย
2. นางวรลักษณ์  หาญโก่ย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพรรณ  จันทนะแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเรือง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยมงคล
 
1. นายสมพร  หาญโก่ย
2. นางวรลักษณ์  หาญโก่ย